Powrót

Równania reakcji chemicznych

Równanie reakcji chemicznej − zapis przebiegu reakcji za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych.

Przykład. Reakcję wodoru z tlenem zapisujemy za pomoca równania:
2H2 + O2 → 2H2O
Odczyt jakościowy: wodór reaguje z tlenem i powstaje woda
Odczyt ilościowy: 2 cząsteczki wodoru reagują z 1 cząsteczką tlenu i powstają 2 cząsteczki wody.

Aby równanie reakcji odzwierciedlało przebieg reakcji muszą być uzgodnione współczynniki stechiomeryczne.

Ilości atomów po lewej stronie równania muszą się równać ilości atomów po prawej stronie równania.
H2 + O2 → H2O współczynniki nieuzgodnione (2 atomy H → 2 atomy H, ale 2 atomy O → 1 atom O)
2H2 + O22H2O współczynniki uzgodnione

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPojęcia: Substraty, produkty, reagenty. Typy reakcji chemicznych: synteza, analiza, wymiana pojedyncza i podwójna.
Copyright 2011-2021Chem24.pl