Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Równania reakcji chemicznych

Równanie reakcji chemicznej − zapis przebiegu reakcji za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych.

Przykład. Reakcję wodoru z tlenem zapisujemy za pomoca równania:
2H2 + O2 → 2H2O
Odczyt jakościowy: wodór reaguje z tlenem i powstaje woda
Odczyt ilościowy: 2 cząsteczki wodoru reagują z 1 cząsteczką tlenu i powstają 2 cząsteczki wody.

Aby równanie reakcji odzwierciedlało przebieg reakcji muszą być uzgodnione współczynniki stechiomeryczne.

Ilości atomów po lewej stronie równania muszą się równać ilości atomów po prawej stronie równania.
H2 + O2 → H2O współczynniki nieuzgodnione (2 atomy H → 2 atomy H, ale 2 atomy O → 1 atom O)
2H2 + O22H2O współczynniki uzgodnione

Substraty - substancje, które będą brały udział w reakcji chemicznej (znajdują sie po lewej stronie równania).

Produkty - substancje, które powstały w wyniku reakcji (po prawej stronie równania).

Reagenty - to substraty i produkty.

Przykład
Równanie reakcji: 2Na + Cl2 → 2NaCl
Substraty: Na, Cl2.  Produkty: NaCl.  Reagenty: Na, Cl2, NaCl

 


Reakcja syntezy (łączenia) - reakcja, podczas której z dwóch lub więcej substancji powstaje jedna substancja.
Schemat ogólny A + B → AB. Przykłady:
2H2 + O2 → 2H2O
2Cu + S → Cu2S

Reakcja analizy (rozkładu) - reakcja, podczas której z jednej substancji powstaje kilka nowych substancji.
Schemat ogólny AB → A + B.   Przykłady:
2H2O → 2H2 + O2
CaCO3 → CaO + CO2

Reakcja wymiany pojedynczej - biorą w niej udział: związek chemiczny i pierwiastek, następuje wymiana atomów.
Schemat ogólny: AB + C → AC + B     Przykład:
2K + 2HCl → 2KCl + H2

Reakcja wymiany podwójnej − biorą w niej udział związki chemiczne, następuje wymiana atomów.
Schemat ogólny: AB + CD → AC + BD      Przykład:
2NaOH + CaCl2 → 2NaCl + Ca(OH)2

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.