Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Hydroksosole

Hydroksosole składają się z anionów reszty kwasowej, anionów wodorotlenkowych i kationów metali.

Wodorotlenki zawierające 1 grupę -OH nie tworzą hydroksosoli
2 grupy -OH tworzą jeden rodzaj hydroksosoli np. MgCl(OH)
3 grupy -OH tworzą dwa rodzaje soli np. AlCl2(OH) i AlCl(OH)2 

 

Al(OH)3  AlCl(OH)2 AlCl2(OH) AlCl3 
wodorotlenek glinu wzór strukturalny chlorek dihydroksoglinu wzór strukturalny chlorek hydroksoglinu chlorek glinu wzór strukturalny
wodorotlenek glinu chlorek diwodorotlenek glinu dichlorek wodorotlenek glinu chlorek glinu
wodorotlenek hydroksosól hydroksosól sól

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOtrzymywanie hydroksosoli. Reakcje hydroksosoli. Hydraty - przykłady, nazewnictwo, reakcje.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.