Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Hydroksosole

Wzór ogólny [Me(OH)x]yRz
Składają się z reszty kwasowej (R) i reszty zasadowej [Me(OH)x]

Wodorotlenki zawierające 1 grupę -OH nie tworzą hydroksosoli
2 grupy -OH tworzą jeden rodzaj hydroksosoli np. Mg(OH)Cl
3 grupy -OH tworzą dwa rodzaje soli np. Al(OH)Cl2 i Al(OH)2Cl

 

Al(OH)3  Al(OH)2Cl  Al(OH)Cl2  AlCl3 
wodorotlenek glinu wzór strukturalny chlorek dihydroksoglinu wzór strukturalny chlorek hydroksoglinu chlorek glinu wzór strukturalny
wodorotlenek glinu chlorek dihydroksoglinu chlorek hydroksoglinu chlorek glinu
wodorotlenek hydroksosól hydroksosól sól

Przy ustalaniu wzorów hydroksosoli grupę OH traktuje się jako część reszty zasadowej.

Al(OH)Cl2 : Al(OH) (II-wartościowa reszta zasadowa), Cl (I-wartościowa reszta kwasowa).
Al(OH)2Cl: Al(OH)2: (I-wartościowa reszta zasadowa), Cl (I-wartościowa reszta kwasowa).

Nazwy przykładowych hydroksosoli
Al(OH)2Cl     chlorek dihydroksoglinu
[Cu(OH)]2SO4 siarczan(VI) hydroksomiedzi(II)

Otrzymywanie hydroksosoli

Reakcje niecałkowitego zobojętniania
Mg(OH)2 + HCl → [Mg(OH)]Cl + H2O       (hydroksosól)
Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O       (sól obojętna)
Al(OH)3 + 2HNO3  → Al(OH)(NO3)2  + 2H2

Reakcje soli z wodorotlenkiem
CaCl2 + Ca(OH)2 → 2Ca(OH)Cl

Reakcje hydroksosoli

Z hydroksosoli można otrzymać sól obojętną poprzez zadziałanie dodatkową ilością kwasu.
Mg(OH)Cl + HCl → MgCl2 + H2O
[Cu(OH)]2SO4 + H2SO4 → 2CuSO4 + 2H2O


Hydraty

Hydraty - substancje krystaliczne zawierające w strukturze kryształu związaną wodę krystalizacyjną w ściśle określonej ilości. Cząsteczki wody związane są z kationami poprzez atomu tlenu i z anionami poprzez wiązania wodorowe. Woda związana w hydracie to woda krystalizacyjna lub hydratacyjna.

Na 1 cząsteczkę związku przypada ściśle określona ilość cząsteczek wody. Skład hydratów podaje się w ten sposób, że we wzorze chemicznym uwzględnia się ilość cząsteczek wody przypadająca na 1 cząsteczkę czystej soli.

Przykłady

CuSO4·5 H2O  siarczan(VI) miedzi(II) - woda 1/5
CaSO4·2 H2O  siarczan(VI) wapnia - woda 1/2
 2CaSO4·H2O  siarczan(VI) wapnia - woda 2/1
Na2CO3·10H2O  węglan sodu - woda 1/10
AlCl3·6H2O  chlorek glinu - woda 1/6

Kropka we wzorze oznacza połączenie cząsteczki wody z cząsteczką związku.

   Podczas rozpuszczania się hydratu w wodzie, woda krystalizacyjna uwalnia się i miesza z wodą rozpuszczającą (pamiętaj o tym przy zadaniach obliczeniowych, gdyż zwiększa się wówczas masa wody). Niektóre hydraty nie rozpuszczają się w wodzie np. CaSO4·2 H2O.

Hydraty są termicznie nietrwałe - podczas ogrzewania uwalnia się woda i powstaje sól bezwodna lub mniej uwodniona.

Przykłady
2(CaSO4 • 2 H2O) → 2CaSO4 •  H2O + 3H2O  (powstaje sól mniej uwodniona)
CuSO4•5 H2O → CuSO4 + 5 H2O (powstaje sól bezwodna)
MgCl2•12 H2O— −16,4oC→8 H2O— −3,4oC→6 H2O— 116,7oC→4 H2O— 181oC→2 H2O— 240oC→H2O
Po ochłodzeniu bezwodna (lub mniej uwodniona) sól jest silnie higroskopijna (pochłania wodę z powietrza) i przechodzi ponownie w hydrat stabilny dla danej temperatury.

Niektóre hydraty mogą zmieniać barwę w zależności od stopnia uwodnienia.
CuSO4•5 H2O ma barwę niebieską, bezwodny CuSO4 jest biały
CoCl2 •  6H2O ma barwę czerwoną, CoCl2 •  2H2O - różową, bezwodny CoCl2 - granatową. Jest wykorzystywany jako wskaźnik obecności wody w cieczach organicznych (papierek kobaltowy) i aparaturze chemicznej.

Podczas ogrzewania CoCl2 •  2H2O następuje uwolnienie wody i powstanie bezwodnego CoCl2, przy czym zmienia się również barwa.
Zobacz to doświadczenie: Ogrzewanie uwodnionego chlorku kobaltu(II)

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.