Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wodorki

Wodorki ⇒ dwuskładnikowe związki wodoru z innymi pierwiastkami.
Wzór ogólny
Grupy 1.-15.: EHn.  Grupy 16.-17.: HnE
Pierwiastek bardziej elektroujemny pisze się zawsze na drugim miejscu. Dlatego jest NaH gdzie wodór jest drugi, ale HCl, gdzie wodór jest pierwszy we wzorze.

Nazewnictwo wodorków
NaH wodorek sodu, CaH2 wodorek wapnia
BH3 boran (zwyczajowa: borowodór)
CH4 metan, SiH4 silan
NH3 azan (zwyczajowa: amoniak), PH3 fosfan
H2O oksydan (zwyczajowa: woda), H2S sulfan (zwyczajowa: siarkowodór)
HF fluorek wodoru (zwyczajowa: fluorowodór), HCl chlorek wodoru (zwyczajowa: chlorowodór)

Stopień utlenienia wodoru w wodorkach.
W wodorkach grupy I i II wodór występuje w postaci anionu H .
W wodorkach grup 14-17 układu okresowego wodór występuje na stopniu utlenienia +I.

Maksymalna wartościowość pierwiastków względem wodoru grup głównych

Grupa układu okresowego

1

2

13

14

15

16

17

Maksymalna wartościowość względem wodoru

I

II

III

IV

III

II

I

Przykłady związków z wodorem

NaH

MgH2

AlH3

CH4

NH3

H2S

HCl

 


Wodorki metali (typu soli)
Tworzą je pierwiastki grup I i II
Między atomami wodoru i metalu jest wiązania jonowe a wodór występuje jako anion H (z wyjątkiem wodorku berylu BeH2 , w którym znajduje się wiązanie kowalencyjne spolaryzowane)

Wodorki kowalencyjne
Wodorki te powstają w reakcji syntezy wodoru i niemetali (pierwiastki grup 14 do 17 i bor).
Występująw nich wiązania kowalencyjne (niektóre mogą być spolaryzowane).

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOtrzymywanie wodorków. Własności wodorków. Azotki i węgliki.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.