Powrót

Stopień utlenienia

Wartościowość - liczba wiązań kowalencyjnych, jakie może utworzyć atom (przydatne do stechiometrii i wzorów strukturalnych).

Stopień utlenienia − formalny ładunek, jaki miałby atom, gdyby między wszystkimi atomami w cząsteczce było wiązanie jonowe.
Czyli inaczej - jest to ładunek, jaki miałby atom, gdyby był jonem.
Np. Gdyby atom przyjął 2 elektrony to byłby jonem X2− i miałby stopień utlenienia -II, a gdyby oddał 3 elektrony to byłby jonem X3+ i miałby stopień utlenienia III.

Stopień utlenienia to pojęcie umowne, teoretyczne, nie jest wielkością fizyczną, nie jest też rzeczywistym ładunkiem atomu (ale może być). Służy tylko jako narzędzie do bilansowania równań reakcji utleniania-redukcji.


Zasady wyznaczania stopni utlenienia pierwiastków:

1) Stopień utlenienia pierwiastków w stanie elementarnym (nie związanych z innymi pierwiastkami) jest równy 0 niezależnie od ilości atomów w cząsteczce (np. Na, S, Cl2, O2, P4)

2) Stopień utlenienia wodoru w związkach jest równy I
wyjątek: w wodorkach metali I i II grupy wodór przyjmuje stopień utlenienia I (np.w NaH)

3) Fluor w związkach występuje na stopniu utlenienia -I.

4)  Litowce występują na ogół na stopniu utlenienia I a berylowce na stopniu utlenienia II
wyjątki: litowce tworzące aniony

5) Tlen występuje na stopniu utlenienia –II
wyjątki: -I w nadtlenkach , −1/2 w ponadtlenkach, +1/2  w kationie ditlenu (O2+), +II we fluorku tlenu (OF2)

6) Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej jest równa 0.
np. H2O   stopień utlenienia wodoru = +I, tlenu = -II   ⇒  2•I + (-II) = 0

7) Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w jonie złożonym jest równa ładunkowi jonu.
np. CO32−:  (IV) + 3 • (-II) = -2

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWyznaczanie stopni utlenienia. Wyznaczanie najwyższego i najniższego stopnia utlenienia pierwiastka. Przewidywanie teoretycznych stopni utlenienia na podstawie konfiguracji elektronowej.
Copyright 2011-2021Chem24.pl