Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Bilans atomowo-elektronowy

Zadanie 1. Metodą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu
...MnCO3 + ...KClO3 → ...MnO2 + ...KCl + ...CO2 

Zaznacz atomy, które zmieniły stopień utlenienia
MnCO3 + KClO3 MnO2 + KCl + CO2 

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji i zbilansuj elektrony

Cl+V + 6e → Cl−I redukcja   Cl+V + 6e → Cl−I
Mn+II → Mn+IV + 2e utlenianie | · 3 3Mn+II → 3Mn+IV+ 6e

Wstaw współczynniki do równania
3MnCO3 + KClO3 → 3MnO2 + KCl + CO2

Uzgodnij ilości pozostałych atomów
3MnCO3 + KClO3 → 3MnO2 + KCl + 3CO2


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychMetodą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu. Zadania.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.