Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Miedziowce

Tlenki miedziowców

Miedź reaguje z tlenem.
Na powietrzu powierzchnia miedzi pokrywa się cienką warstwą tlenków miedzi, która nadaje jej charakterystyczną czerwoną barwę.
W wilgotnym powietrzu pod wpływem H2O, CO2 i tlenków siarki powstaje zielona patyna, której głównymi składnikami są hydroksosole: [Cu(OH)]2CO3 (węglan hydroksomiedzi(II)) i [Cu(OH)]2SO4 (siarczan(VI) hydroksomiedzi(II)) 

W podwyższonej temperaturze miedź reaguje z tlenem tworząc CuO lub Cu2O w zależności od warunków.
Kolory: czerwony Cu2O i czarny CuO.

Srebro i złoto są odporne na działanie tlenu.
Tlenki miedziowców są w wodzie nierozpuszczalne i słabo zasadowe.


   Reakcje miedzi z kwasami

Miedziowce są mniej aktywne od wodoru i dlatego nie wypierają go z kwasów.
Nie reagują z kwasami nieutleniającymi (HCl, H2SO4(rozc.)).

Reagują z kwasami o właściwościach utleniających.

 Dośw. Reakcja miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym(V)
3Cu + 8HNO3(rozc.)  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Powstający NO łatwo się utlenia: 2NO + O2 → 2NO2
Obserwacje: Wydziela się bezbarwny gaz, który po zetknięciu z powietrzem staje się brunatny, roztwór zabarwia się na niebiesko

Dośw. Reakcja miedzi ze stężonym kwasem azotowym(V)
Cu + 4HNO3(stęż)  → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Obserwacje: wydziela się brunatny gaz, roztwór zabarwia się na niebiesko

Dośw. Reakcja miedzi ze stężonym kwasem siarkowym(VI)
Cu + 2H2SO4(stęż.)  → CuSO4 + SO2 + 2H2O
Obserwacje: wydziela się bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, roztwór zabarwia się na niebiesko

Niebieska barwa roztworów Cu(NO3)2   i CuSO4  pochodzi od jonów Cu2+.


Podobnie zachodzą reakcje ze srebrem

   Reakcje srebra z kwasami

3Ag + 4HNO3(rozc) → 3AgNO3 + NO + 2H2O
3Ag + 4H+ + NO3 → 3Ag+  + NO + 2H2O
Obserwacje: wydziela się bezbarwny gaz, brunatniejący na powietrzu

Ag + 2HNO3(stęż) → AgNO3 + NO2 + H2O
Ag + 2H+ + NO3 → Ag+ + NO2 + H2O
Obserwacje: wydziela się brunatny gaz

2Ag + 2H2SO4(stęż) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
2Ag + 4H+ + SO4 → 2Ag+ + SO2 + 2H2O
Obserwacje: wydziela się bezbarwny gaz

Złoto jest odporne na działanie kwasów, ulega jednak działaniu wody królewskiej - zmieszanych w stosunku objętościowym 1:3 stężonych kwasów azotowego(V) i solnego.


Wodorotlenek miedzi(II)

   Dośw. Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II)
Do roztworu CuSO4 dodano porcjami roztwór NaOH, aż do wytrącenia osadu
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Cu2+ + 2OH → Cu(OH)2
Obserwacje: wytrącił się niebieski, galaretowaty osad Cu(OH)2
Wilgotna próbka wodorotlenku miedzi powoli czernieje na skutek wydzielania się CuO zgodnie z równaniem reakcji:
Cu(OH)2 → CuO + H2

Osad odsączono, przemyto i podzielono na 2 części. Do jednej części dodano roztwór HCl a do drugiej roztwór NaOH
   Dośw. Roztwarzanie wodorotlenku miedzi(II) w kwasie solnym
Obserwacje: niebieski osad roztworzył się i powstał niebieski roztwór
Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
Cu(OH)2 + 2H+ → Cu2+ + 2H2O
Dośw. Roztwarzanie  wodorotlenku miedzi(II) w nadmiarze NaOH
Obserwacje: niebieski osad roztworzył się i powstał niebieski roztwór
Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2[Cu(OH)4] tetrahydroksomiedzian(II) sodu
Cu(OH)2 + 2OH → [Cu(OH)4]2–  
Wodorotlenek miedzi(II) ma właściwości amfoteryczne.


Dośw. Rozkład termiczny wodorotlenku miedzi(II)
Osad wodorotlenku miedzi(II) poddano ogrzewaniu.
Obserwacje: niebieski osad zmienił barwę na czarną.
Cu(OH)2 → CuO + H2
 
Reakcja tlenku miedzi(II) z kwasem azotowym(V)

CuO +2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Obserwacje: czarny CuO roztwarza się i powstaje niebieski roztwór.


 

 


Reakcja z wodą amoniakalną

Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4+
Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH–        kation tetraaminamiedzi(II)
Obserwacje: wytrąca się niebieski osad, który rozpuszcza się w nadmiarze amoniaku i powstaje roztwór o barwie granatowej

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl
Obserwacje: roztworzenie AgCl, powstaje bezbarwny roztwór


   Odczynnik Tollensa

Dośw. Przygotowanie odczynnika Tollensa
Do wody amoniakalnej dodano roztwór azotanu(V) srebra.
Wytrąca się nierozpuszczany wodorotlenek srebra(I) AgOH, który natychmiast rozkłada się do tlenku srebra(I) Ag2O.
2AgNO3 + 2NH3 + H2O → Ag2O↓ + 2NH4NO3
2Ag+ + 2OH → Ag2O↓ + H2O      (brunatny osad)
Dodano nadmiaru amoniaku
Ag2O + H2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2]OH   wodorotlenek diaminasrebra(I)
Obserwacje: osad uległ roztworzeniu

Odczynnik Tollensa ma odczyn zasadowy
Ag2O + H2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH  

Chlorek srebra AgCl

Własności fizyczne: słabo rozpuszczalny w wodzie (IR=1,7 10−10), ciało stałe, barwa biała.

AgCl łatwo się rozkłada po wpływem ogrzewania lub światła (związek światłoczuły) i następuje ciemnienie (aż do czarnego) spowodowane powstawaniem srebra.
2AgCl → 2Ag + Cl2  

Otrzymywanie chlorku srebra
AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3  
Ag+ + Cl → AgCl↓  
Obserwacje: wydziela się biały osad ciemniejący pod wpływem światła

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.