Powrót

Miedziowce

Tlenki miedziowców

Miedź reaguje z tlenem.
Na powietrzu powierzchnia miedzi pokrywa się cienką warstwą tlenków miedzi, która nadaje jej charakterystyczną czerwoną barwę.
W wilgotnym powietrzu pod wpływem H2O, CO2 i tlenków siarki powstaje zielona patyna, której głównymi składnikami są hydroksosole: [Cu(OH)]2CO3 (węglan hydroksomiedzi(II)) i [Cu(OH)]2SO4 (siarczan(VI) hydroksomiedzi(II)) 

Miedź reaguje z tlenem tworząc CuO lub Cu2O w zależności od warunków.
Kolory: czerwony Cu2O i czarny CuO.
4Cu + O2 → 2Cu2O
2Cu + O2 —T.→2CuO

Srebro i złoto są odporne na działanie tlenu.
Tlenki miedziowców są w wodzie nierozpuszczalne i słabo zasadowe.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOtrzymywanie miedzi z soli pierwiastków mniej aktywnych Objawy reakcji: ​​​​​​​    Reakcje miedzi z kwasami Miedziowce są mniej aktywne od wodoru i dlatego Nie reagują z kwasami nieutleniającymi Reagują z kwasami o właściwościach utleniających.  Dośw. Reakcja miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) 3Cu + 8HNO3(rozc.)  → Powstający NO łatwo się utlenia: Obserwacje: Dośw. Reakcja miedzi ze stężonym kwasem azotowym(V) Cu + 4HNO3(stęż)  → Obserwacje: Dośw. Reakcja miedzi ze stężonym kwasem siarkowym(VI) Cu + 2H2SO4(stęż.)  → Obserwacje: Niebieska barwa roztworów Cu(NO3)2   i CuSO4  pochodzi od Wodorotlenek miedzi(II)    Dośw. Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) Do roztworu CuSO4 dodano porcjami roztwór NaOH, aż do wytrącenia osadu CuSO4 + 2NaOH → Obserwacje: Wilgotna próbka wodorotlenku miedzi powoli ... Dośw. Roztwarzanie wodorotlenku miedzi(II) w kwasie solnym Do osadu Cu(OH)2 dodano roztwór HCl. Obserwacje: Cu(OH)2 + 2HCl → Dośw. Roztwarzanie  wodorotlenku miedzi(II) w nadmiarze NaOH Do osadu Cu(OH)2 dodano stężony roztwór NaOH w nadmiarze. Obserwacje: Cu(OH)2 + 2NaOH → Wodorotlenek miedzi(II) roztwarza się w roztworze Wodorotlenek miedzi(II) ma słabe właściwości ... Dośw. Rozkład termiczny wodorotlenku miedzi(II) Osad wodorotlenku miedzi(II) poddano ogrzewaniu. Obserwacje: Reakcja tlenku miedzi(II) z kwasem azotowym(V) CuO +2HNO3 → Obserwacje:    Reakcje srebra z kwasami 3Ag + 4HNO3(rozc) → 3Ag + 4H+ + NO3– → Obserwacje: Ag + 2HNO3(stęż) → Obserwacje: 2Ag + 2H2SO4(stęż) → Obserwacje: Reakcja z wodą amoniakalną Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Obserwacje: AgCl + 2NH3 → Obserwacje:    Odczynnik Tollensa Dośw. Przygotowanie odczynnika Tollensa Do wody amoniakalnej dodano roztwór azotanu(V) srebra. Wytrąca się nierozpuszczany wodorotlenek srebra(I) AgOH, który 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → Dodano nadmiaru amoniaku Ag2O + H2O + 4NH3 → Obserwacje: Odczynnik Tollensa ma odczyn Chlorek srebra AgCl Własności fizyczne: s AgCl łatwo się rozkłada po wpływem ogrzewania lub światła (związek światłoczuły) i następuje ... Otrzymywanie chlorku srebra AgNO3 + NaCl → Obserwacje: Rozkład wodorotlenku miedzi(II) Roztwarzanie osadu Cu(OH)2 w nadmiarze amoniaku. Jeśli do roztworu soli zawierającej jony Cu2+ doda się parę kropli roztworu amoniaku, wówczas Dodanie większej ilości amoniaku spowoduje . W rzeczywistości w roztworze wodnym wolne kationy Cu2+ nie istnieją, gdyż
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.