Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Dwucukry

Wzór sumaryczny dwucukrów:  C12H22O11

Dwucukry - cukry, których cząsteczka zbudowana jest z dwóch powiązanych jednostek monosacharydowych za pomocą mostków tlenowych - wiązania glikozydowegoWiązanie glikozydowe w cukrach tworzone jest pomiędzy karbonylowym atomem węgla jednej cząsteczki i grupą hydroksylową drugiej cząsteczki cukru.
Istnieje wiele dwucukrów o tym samym wzorze sumarycznym, ale różniących się rozmieszczeniem grup funkcyjnych - są one względem siebie izomerami. Np. połączenie dwóch cząsteczek D-glukozy może dać 11 różnych dwucukrów.

Sacharoza - cukier nieredukujący

glukoza i fruktoza
Glukoza i fruktoza

Sacharoza zbudowana jest z dwóch reszt monosacharydowych: glukozy i fruktozy połaczonych wiązaniem 1,2-glikozydowym:
sacharoza

Obydwie grupy –OH przy wiązaniu hemiacetalowym są zablokowane i żadna z jednostek nie może utworzyć grupy aldehydowej lub ketonowej - sacharoza nie wykazuje właściwości redukujących.

Maltoza - cukier redukujący

Dwie cząsteczki glukozy:
glukoza
Maltoza zbudowana jest z dwóch reszt monosacharydowych glukozy połaczonych wiązaniem α-1,4-glikozydowym:
maltoza
Cząsteczka maltozy posiada jedną wolną grupę –OH przy wiązaniu hemiacetalowym. .Grupa ta może być odblokowana i przejść w formę aldehydową.
Maltoza to cukier redukujący – ulega reakcji Tollensa i Trommera.
Dwucukry mogą występować w postaci dwóch anomerów α lub β.
Wzór przedstwia α-maltozę

Musisz umieć: rozpoznawać wzory dwucukrów, które są redukujące.

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychHydroliza dwucukrów w środowisku kwaśnym lub w obecności enzymów prowadzi do powstania cukrów prostych. sacharoza + H2O → D-glukoza + D-fruktoza maltoza + H2O → D-glukoza Odróżnianie glukozy od sacharozy Reakcja z Cu(OH)2 Ogrzewanie sacharozy Sacharoza w temp. 150oC topi się Występowanie i zastosowanie niektórych dwucukrów
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.