Powrót

Kwasy tlenowe

Kwas siarkowy(VI)

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
H2SO4 H2SO4 wzór strukturalny

Schemat ciągu reakcji, w wyniku których otrzymuje się kwas siarkowy(VI)

S —O2→ SO2O2→ SO3H2O→ H2SO4 

Otrzymywanie tlenku siarki(IV) SO2:
S + O2 → 2SO2

Otrzymywanie tlenku siarki(VI) SO3:
2SO2 + O2 → 2SO3

Tlenek niematalu, który reaguje z wodą i tworzy kwas nazywa się tlenkiem kwasowym.
Kwas siarkowy(VI) otrzymuje się w reakcji tlenku siarki(VI) z wodą.
SO3 + H2O → H2SO4 
Tlenek siarki(VI) SO3 jest tlenkiem kwasowym kwasu siarkowego(VI)

Właściwości stężonego kwasu siarkowego(VI)
Ma właściwości żrące - powoduje zwęglenie substancji organicznych (papieru, tkaniny, cukru).
Ma własności higroskopijne - łatwo pochłania wodę i parę wodną z otoczenia.
Bezbarwna, oleista ciecz o gęstości większej niż gęstość wody

Rozcieńczanie kwasu siarkowego(VI) wodą.
Stężony kwas siarkowy(VI) ma własności żrące, więc podczas rozcieńczania go wodą należy zachować szczególną ostrożność i wlewać zawsze kwas do wody.

Do naczynia zawierającego wodę powoli dodaje się stężony kwas siarkowy(VI).
Obserwacje: kwas siarkowy(VI) spływa na dno naczynia, wzrasta temperatura roztworu
Wniosek: proces rozcieńczania kwasu siarkowego (VI) jest egzotermiczny, kwas siarkowy(VI) ma gęstość większą od gęstości wody.

Zastosowanie kwasu siarkowego(VI)
- oczyszczanie metali
- elektrolit w akumulatorach
- produkcja tworzyw sztucznych
- produkcja środków piorących i czyszczących
- produkcja leków


Kwas siarkowy(IV)

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
H2SO3 H2SO3 wzór strukturalny

Kwas siarkowy(IV) można otrzymać w reakcji tlenku siarki(IV) z wodą. Tlenek siarki(IV) jest tlenkiem kwasowym.
SO2 + H2O → H2SO3   

Kwas siarkowy(IV) jest nietrwały i łatwo się rozkłada.
H2SO3  →   SO2 + H2O

Właściwości kwasu siarkowego(IV)
- bezbarwna ciecz
- własności wybielające
- nietrwały - łatwo ulega rozkładowi
- charakterystyczny zapach wydzielającego sie tlenku siarki(IV)

Zastosowanie kwasu siarkowego(IV)
- produkcja nawozów sztucznych
- dezynfekcja naczyń do przechowywania żywności
- w produkcji innych kwasów
- wybielanie wełny i papieru


Kwas azotowy(V)

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
HNO3 HNO3 wzór strukturalny

Właściwości kwasu azotowego(V)
Bezbarwna ciecz
Ma gęstość większą niż gęstość wody
Ma własności żrące
Powoduje żółknęcie białka

 

Kwas azotowy(V) można otrzymać w reakcji tlenku azotu(V) z wodą. Tlenek azotu(V) jest tlenkiem kwasowym.
N2O5 + H2O → 2HNO3   

Pod wpływem stężonego kwasu azotowego(V) białko ścina się i przyjmuje żółte zabarwienie. Jest to reakcja ksantoproteinowa i służy do wykrywania białek.


Kwas węglowy

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
H2CO3 H2CO3 wzór strukturalny

Kwas węglowy można otrzymać w reakcji tlenku węgla(IV) z wodą. Tlenek węgla(IV) jest tlenkiem kwasowym.
CO2 + H2O → H2CO3   

Kwas węglowy jest nietrwały i łatwo się rozkłada.
H2CO3  →  CO2 + H2O


Kwas fosforowy(V)

Kwas fosforowy(V) jest ciałem stałym w temperaturze pokojowej.

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
H3PO4 H3PO4 wzór strukturalny

Kwas fosforowy(V) można otrzymać w reakcji tlenku fosforu(V) z wodą. Tlenek fosforu(V) jest tlenkiem kwasowym.
P4O10 + 6H2O → 4H3PO4  


Kwasy tlenowe można otrzymać w reakcji tlenków kwasowych z wodą
tlenk kwasowy + woda →  kwas tlenowyZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl