Powrót

Polisacharydy

Polisacharydy − związki wielkocząsteczkowe zbudowane z reszt monosacharydowych powiązanych wiązaniami glikozydowymi.
Wzór ogólny: (C6H10O5)n

 

Skrobia

− powstała z połączenia kilkuset do kilku tysięcy cząsteczek glukozy (w zależności od pochodzenia skrobi)
- tworzą ją dwa polisacharydy: amyloza o budowie liniowej, stanowi ok. 20% skrobi i amylopektyna, o budowie rozgałęzionej
- występuje w dużych ilościach w bulwach ziemniaka i ziarnach zbóż
- jest materiałem zapasowym roślin
- jest białą, bezpostaciową substancją, nie rozpuszcza się w zimnej wodzie a w gorącej tworzy koloid

(N) Dośw. Wykrywanie skrobi
Odczynniki: skrobia, wodny roztwór jodu w jodku potasu (płyn Lugola)
Do probówki z niewielką ilością skrobi dodano płyn Lugola
Obserwacje: pojawiło się granatowe zabarwienie

 

Hydroliza skrobi

(C6H10O5)n + nH2O → (C6H10O5)x → n C6H12O6 

skrobia → dekstryny → glukoza 


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychCeluloza − zwana jest też błonnikiem - jest liniowym polisacharydem powstała z kilkuset do kilkunastu tysięcy cząsteczek glukozy Hydroliza celulozy
Copyright 2011-2021Chem24.pl