Powrót

Mangan i jego związki

Reakcja manganu z kwasami nieutleniajacymi
Mn + 2HCl → MnCl2 + H2
Mn + H2SO4(rozc.) → MnSO4 + H2
Jonowe skrócone: Mn + 2H+ → Mn2+ + H2 

Z kwasami utleniającymi reakcje przebiegają w inny sposób.


Tlenki  manganu

MnO tlenek manganu(II), charakter  zasadowy, reaguje z kwasami
MnO + 2 HCl → MnCl2 + H2O

Mn2O3 tlenek manganu(III), charakter zasadowy

MnO2 tlenek manganu(IV), charakter amfoteryczny, dość bierny chemicznie
Reaguje z zasadami po stopieniu
MnO2 + 2NaOH → Na2MnO3 + H2O
Reaguje ze stężonym kwasem solnym
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ +2H2O
Reakcja ta służy w laboratorium do otrzymywania chloru.
Reaguje z H2SO4  
2MnO2 + 2H2SO4 → 2MnSO4 + O2↑ +2H2O

Mn2O7 tlenek manganu(VII), tlenek kwasowy
Reaguje z wodą, jest bezwodnikiem kwasu manganowego(VII)
Mn2O7 + H2O → 2HMnO4  


Wybrane reakcje

MnO + 2HCl → MnCl2 + H2O
MnO + 2H+ → Mn2+ + H2O

Reakcje termicznego rozkładu KMnO4 lub MnO2 wykorzystywane w laboratoriach do otrzymywania niewielkich ilości tlenu.
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
Rozkład termiczny: 4MnO2 → 2Mn2O3 + O2  

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWłasności utleniające manganianu(VII) potasu KMnO4 dobrze rozpuszcza się w wodzie i powstaje fioletowy roztwór. Związki manganu na stopniu utlenienia +VII wykazują silne własności W poniższych reakcjach jon ... jest utleniaczem a jon ... reduktorem.   w środowisku kwasowym: 2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → w środowisku obojętnym: wytrąca się ... 2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O → w środowisku zasadowym: roztwór zabarwia się ... 2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH →   Inne podobne reakcje: 2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 → 2KMnO4 + 3KNO2 + H2O → 2KMnO4 + KNO2 + 2KOH → Mangan na powietrzu ulega Tlenek kwasowy: Reakcje manganu z kwasami utleniającymi Mn + 4HNO3(stęż)  → Mn + 2H2SO4(stęż.)  → MnO2 ma słabe własciwości amfoteryczne. Ogrzewanie mieszaniny (stapianie) MnO2 i KOH na powietrzu prowadzi do reakcji zgodnie z równaniem1): Mn3O4 - tlenek podwójny MnO•Mn2O3      Wodorotlenek manganu(II) Dośw. Reakcja siarczanu(VI) manganu(II) z zasadą sodową Do roztworu MnSO4 dodano roztwór NaOH Obserwacje: MnSO4 + 2 NaOH → Wodorotlenek manganu(II) łatwo reaguje z tlenem. 2Mn(OH)2 + O2 → Otrzymywanie chloru do celów laboratoryjnych  Reakcja stężonego kwasu solnego z 16HCl + 2KMnO4 → Tekst źródłowe 1) L.Pajdowski. Chemia ogólna, PWN 1999, wyd.11., A Text book of inorganic chemistry, A.K.De, 9 ed.2003
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.