Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Mangan i jego związki

 

Reakcje z kwasami nieutleniającymi
Mn + 2HCl → MnCl2 + H2
Mn + H2SO4(rozc.) → MnSO4 + H2
Jonowe skrócone: Mn + 2H+ → Mn2+ + H2 

Z kwasami utleniającymi reakcje przebiegają w inny sposób.


Tlenki manganu
Mangan na powietrzu ulega pasywacji i pokrywa się warstwą tlenków.
 
Charakter chemiczny tlenków:
MnO, Mn2O3 - tlenki zasadowe
MnO2 - tlenek amfoteryczny
Mn2O7 - tlenek kwasowy

Mn3O4 - tlenek podwójny MnO•Mn2O3     

Reakcje tlenku manganu(II)
Tlenek manganu(II) ma charakter zasadowy, nie rozpuszcza się w wodzie i z nią nie reaguje, nie reaguje z zasadami.
MnO + 2HCl → MnCl2 + H2O
MnO + 2H+ → Mn2+ + H2O


Wodorotlenek manganu(II)

Dośw. Reakcja siarczanu(VI) manganu(II) z zasadą sodową
Do roztworu MnSO4 dodano roztwór NaOH
Obserwacje: wytrącił się biały osad. który na powietrzu zmienił barwę na brunatną
MnSO4 + 2 NaOH → Mn(OH)2↓ + Na2SO4    
Wodorotlenek manganu(II) łatwo reaguje z tlenem.
2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO2•H2O   uwodniony tlenek manganu(IV)
(inny zapis równania: 2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO(OH)2)   


(R) Własności utleniające manganianu(VII) potasu

KMnO4 dobrze rozpuszcza się w wodzie i powstaje fioletowy roztwór.
Związki manganu na stopniu utlenienia +VII wykazują silne własności utleniające.
W poniższych reakcjach jon MnO4jest utleniaczem a jon SO32– reduktorem.  

w środowisku kwasowym: fioletowy roztwór KMnO4  odbarwia się.

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 +  3H2O
2MnO4 + 5SO32– + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO42– +  3H2O

w środowisku obojętnym: wytrąca się brunatny (czarny, brunatnoczarny),  osad MnO2.

2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O → 2MnO2↓ + 3Na2SO4 + 2KOH 
2MnO4 + 3SO32– + H2O → 2MnO2 + 3SO42– +  2OH

w środowisku zasadowym: roztwór zabarwia się na zielono - powstaje jon manganianowy(VI)  MnO42– )

2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O
2MnO4 + SO32– + 2OH → 2MnO42– + SO42– + H2O

 
Inne podobne reakcje:
2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5KNO3 + 3H2O
2MnO4 + 5NO2 + 6H+ → 2Mn2+ + 5NO3 +  3H2O

2KMnO4 + 3KNO2 + H2O → 2MnO2↓ + 3KNO3 + 2KOH
2MnO4 + 3NO2 + H2O → 2MnO2 + 3NO3 +  2OH

2KMnO4 + KNO2 + 2KOH → 2K2MnO4 + KNO3 + H2O
2MnO4 + NO2 + 2OH → 2MnO42– + NO3 + H2O


(R) Termiczny rozklad KMnO4
Reakcja termicznego rozkładu KMnO4 jest wykorzystywana w laboratoriach do otrzymywania niewielkich ilości tlenu.
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

(R) Otrzymywanie chloru do celów laboratoryjnych 
Reakcja stężonego kwasu solnego z MnO2 lub KMnO4
4HCl + MnO2 → MnCl2 + 2H2O + Cl2 
16HCl + 2KMnO4 → 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O + 5Cl2 (N) Inne reakcje

Reakcje manganu z kwasami utleniającymi
Mn + 4HNO3(stęż)  → Mn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Mn + 2H2SO4(stęż.)  → MnSO4 + SO2 + 2H2O

MnO2 ma słabe własciwości amfoteryczne. Ogrzewanie mieszaniny (stapianie) MnO2 i KOH na powietrzu prowadzi do reakcji zgodnie z równaniem1):
2 MnO2 + 4 KOH + O2 → 2 K2MnO4 + 2 H2O


Tekst źródłowe
1) L.Pajdowski. Chemia ogólna, PWN 1999, wyd.11., A Text book of inorganic chemistry, A.K.De, 9 ed.2003

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.