Powrót

Stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji  (α) - dwie interpretacje

Stosunek liczby moli cząsteczek zdysocjowanych (nz) do liczby moli cząsteczek wprowadzonych do elektrolitu (nw)
α = nz / nw    lub    α = nz / nw • 100%

Stosunek stężenia molowego cząsteczek zdysocjowanych (Cz) do stężenia molowego elektrolitu (Cw)
α = Cz/Cw    jeśli α jest wyrażony ułamkiem (0-1)
lub    α = Cz/Cw • 100%  jeśli α jest wyrażony w procentach (0% - 100%).
W obliczeniach wygodniej jest stosować ułamek.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychCzęsto uczniowie nie radzą sobie z określeniem ilości poszczególnych cząstek w roztworze, co prowadzi do błędnych obliczeń stopnia dysocjacji. Przykłady. Elektrolity mocne Elektrolity słabe Czynniki wpływające na wartość stopnia dysocjacji
Copyright 2011-2021Chem24.pl