Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji  (α) - dwie interpretacje

Stosunek liczby moli cząsteczek zdysocjowanych (Nz) do liczby moli cząsteczek wprowadzonych do elektrolitu (Nw)
α = Nz / Nw    lub    α = Nz / Nw • 100%

Stosunek stężenia cząsteczek zdysocjowanych (Cz) do stężenia elektrolitu (Cw)
α = Cz/Cw    jeśli α jest wyrażony ułamkiem (0-1)
lub    α = Cz/Cw • 100%  jeśli α jest wyrażony w procentach (0% - 100%).
W obliczeniach wygodniej jest stosować ułamek.

Elektrolity mocne są całkowicie zdysocjowane na jony niezależnie od stężenia roztworu (α=1).
Elelktrolity słabe ulegają częściowej dysocjacji. W roztworze znajdują się jony i cząsteczki niezdysocjowane (α<<1).

(R) Czynniki wpływające na wartość stopnia dysocjacji

Czynnik Komentarz
rodzaju elektrolitu dla mocnych elektrolitów α=1, dla słabych elektrolitów α<<1
temperatura α nieznacznie wzrasta ze wzrostem temperatury
obecność innych substancji w roztworze jeśli dodamy do roztworu takie jony, jakie powstają w wyniku dysocjacji, to α zmniejsza się
stężenie elektrolitu α maleje ze wzrostem stężenia, w roztworach bardzo rozcieńczonych α może być bliskie 1 również dla elektrolitów słabych

Stopień dysocjacji nie jest dokładną miarą mocy elektrolitu, gdyż w słabych elektrolitach w bardzo małych stężeniach zbliża się do 1, a więc jest podobny do mocnych elektrolitów. Dlatego miarą mocy elektrolitów jest stała dysocjacji, niezależna od stężenia.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.