Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Mechanizm reakcji substytucji rodnikowej

Rodniki

Rodnik - atom lub grupa atomów zawierająca niesparowane elektrony.
Na jednym orbitalu atomu znajduje się 1 niesparowany elektron.
Układ taki jest nietrwały i dąży do przyjęcia drugiego elektronu - rodniki są bardzo reaktywne.

Skąd biorą się rodniki?

Aby powstały rodniki potrzeba dużej energii w postaci wysokiej temperatury, promieniowania UV.

1) Homolityczne rozerwanie wiązania. Każdy z elektronów tworzących wiązanie zostaje przy jednym atomie.
X••X → X• + X•

2) Reakcja rodnika z inną cząsteczką z utworzeniem innego rodnika.
X••X  + Y• → X••Y + X•

Rodniki mogą się ze sobą łączyć i tworzyć obojętną cząsteczkę
X• + X• → X••X,           X• + Y• → X••Y     

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPrzykład. Chlorowanie metanu. Chlorowanie metanu jest reakcją łańcuchową, przebiegającą z udziałem wolnych rodników. Rozróżnia się tu trzy fazy: I. Zapoczątkowanie.... Dla dłuższych łańcuchów węglowych chlorowcowanie alkanu może przebiegać w różnych miejscach łańcucha węglowego. Przykład. Bromowanie propanu. Możliwe są dwa miejsca, gdzie zostanie podstawiony atom bromu. W reakcji tej powstaje 2-bromopropan ...) i 1-chloropropan (ok.45%). Różnica w ilości procentowej produktów wynika z ... Miejsce podstawienia zależy od rzędowości atomów węgla: najbardziej preferowane jest podstawienie przy atomach węgla Jest to związane z energią . Z kolei im niższa energia aktywacji, tym ... Przykładowa względna szybkość reakcji substytucji chloru i bromu w n-butanie
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.