Powrót

Cement, porcelana, szkło

 

Produkcja cementu:  mieszaninę wapieni i gliny wypala sie w piecu - powstaje spiek zwany klinkierem. Po ochłodzeniu klinkier miesza sie z gipsem krystalicznym i po przemieleniu powstaje cement.

Zaprawa cementowa (beton) powstaje przez zmieszanie: cementu, kruszywa i wody. Zaprawa cementowa twardnieje pod wpływem wody - zaprawa hydrauliczna.

 

Wyroby ceramiczne produkuje sie z gliny. W glinie zawarty jest kaolinit.

Porcelana powstaje przez zmieszanie kaolinitu, kwarcu, skaleni i wody a następnie wypalanie uformowanego wyrobu.

 

Szkło

Powstaje przez stopienie mieszaniny piasku (SiO2), węglanu wapnia (CaCO3) i węglanu sodu (Na2CO3).

Szkło jest substancją bezpostaciową. Podczas ogrzewania przechodzi w stan ciekły, nie ma określonej temperatury topnienia.

Rodzaje szkła i zastosowanie

Szkło budowlane: wzmocnione szkło zbrojone, hartowane (przegrody, podłoga, szyby samochodowe), szkło okienne (szyby), szkło ceramiczne (szyby kominkowe, kuchenki elektryczne)

Szkło jenajskie - odporne na nagłe zmiany temperatury - sprzęt laboratoryjny, kuchenny,

Szkło ołowiowe - wyroby dekoracyjne, osłony przeciw promieniowaniu rentgenowskiemu

Szkło optyczne - soczewki

Szkło sodowe - opakowania szklane, szyby, szklanki, wyroby do użytku codziennego

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychProdukcja cementu, wyroby ceramiczne, porcelana, szko - wasnoci,zastosowanie.
Copyright 2011-2021Chem24.pl