Powrót

Tlenek krzemu (IV)

Tlenek krzemu(IV) nazywany jest też krzemionką. Wzór chemiczny SiO2.

Kwarc - to minerał zawierający SiO2. Jest składnikiem skał, piasku.
Niektóre odmiany kwarcu występujące w przyrodzie: agat, ametyst (fioletowy), cytryn (żółty), kryształ górski (bezbarwny), opal, jaspis i wiele innych.

Zastosowanie kwarcu: materiały ścierne, jubilerstwo (kamień szlachetny), elektronika (np. wyświetlacz ciekłokrystaliczny) 

Własności kwarcu: wysoka temp. topnienia, twardy, kruchy.

Budowa wewnętrzna: atomy krzemu i tlenu są powiązane wiązaniami kowalencyjnymi (duża trwałość wiązań), tworzą się wielkie cząsteczki.

 

Reakcje

1. SiO2 + 2NaOH —(T.)→ Na2SiO3 + H2O (równanie uproszczone)
Na2SiO3 − sól sodowa kwasu krzemowego (H2SiO3)
W reakcji tej powstaje roztwór będący mieszaniną soli sodowych różnych kwasów krzemowych a nie tylko Na2SiO3

Szkło wodne − roztwór będący mieszaniną soli sodowych róznych kwasów krzemowych.

Zastosowanie szkła wodnego w produkcji: klejów, kitów, żywic silikonowych, farb, materiałów ogniotrwałych.

2. SiO2 + 2Na2O —(T.)→ Na4SiO4
Na4SiO4 - krzemian sodu (wzór tlenkowy: 2Na2O • SiO2)

3. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si otrzymywanie krzemu

Zastosowanie krzemu: układy półprzewodnikowe, materiały żaroodporne, kolektory słoneczne

4. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

Glinokrzemiany - krzemiany, w których część atomów krzemu jest zastąpiona atomami glinu.

Przykład  - glinokrzemian wapnia CaAl2Si2O8

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychSzkło Powstaje przez stopienie mieszaniny ... Szkło jest substancją ... Podczas ogrzewania przechodzi w stan ciekły, nie ma ... Rodzaje szkła i zastosowanie Szkło budowlane Szkło jenajskie -  Szkło ołowiowe Szkło optyczne Szkło sodowe
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.