Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Skały wapienne

 

Głównym składnikiem skał wapiennych jest węglan wapnia CaCO3.

Kalcyt - minerał, bezbarwne, przezroczyste kryształy węglanu wapnia występujące w przyrodzie.

Sieć kryształu kalcytu zbudowana jest z kationów wapnia Ca2+ i anionów węglanowych CO3 2-. Jest to kryształ jonowy.

 

Dolomit - minerał z grupy węglanów (wzór: CaCO3 • MgCO3). 

Odmiany skał wapiennych: wapienie, kreda, marmur.

 

Reakcje związane z węglanem wapnia

1.  Otrzymywanie węglanu wapnia - reakcja strąceniowa.

CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaCl

CaCO3 jest solą trudno rozpuszczalną w wodzie

 

2.  Otrzymywanie węglanu wapnia - reakcja strąceniowa

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

Reakcja ta jest wykorzystywana do wykrywania tlenku węgla(IV) - po wprowadzeniu tlenku węgla(IV) do roztworu Ca(OH)2 (wody wapiennej) pojawia się zmętnienie (strąca się CaCO3)

 

3. Wietrzenie chemiczne skał wapiennych, zjawiska krasowe

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

 Skała wapienna pod wpływem wody i rozpuszczonego w niej CO2 ulega zniszczeniu - powstaje rozpuszczalny w wodzie wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2 (należący do wodorosoli).

Kwaśne opady powodują niszczenie wapiennych elewacji budynków, rzeźb, zjawiska krasowe w przyrodzie 

 Wodorowęglan wapnia ulega rozkładowi i powstaje ponownie węglan wapnia (w przyrodzie tworzą sięstalagmity, stalaktyty, formy naciekowe w jaskiniach).

Ca(HCO3)2  CaCO3 ↓  + H2O + CO2

4. Identyfikacja skał wapiennych

CaCO3 + HCl CaCl2 + CO2 + H2O

Po dodaniu do skały wapiennej kwasu następuje wydzielanie gazu, który można zidentyfikować jako CO2  (mętnienie wody wapiennej).

 

5. Prażenie skał wapiennych

CaCO3  → CaO +CO2

 CaO - tlenek wapnia, to wapno palone w budownictwie

 

6. Gaszenie wapna palonego

CaO + H2 Ca(OH)2

Ca(OH)2 - wodorotlenek wapnia, to wapno gaszone (hydratyzowane) w budownictwie

Woda wapienna - nasycony roztwór Ca(OH)2

 

7. Twardnienie zaprawy wapiennej

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2

Zaprawa wapienna twardnieje pod wpływem tlenku węgla(IV) zawartego w powietrzu.

Ca(OH)2 + SiO2 CaSiO3 + H2O

Tworzą się też krzemiany.

 

 

 

Zastosowanie skał wapiennych

- w rolnictwie (do odkwaszania gleb)

- w budownictwie (produkcja materiałów budowlanych)

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.