Powrót

Skały wapienne

Głównym składnikiem skał wapiennych jest węglan wapnia CaCO3.

Odmiany skał wapiennych: wapienie, kreda, marmur.

Kalcyt - minerał, bezbarwne, przezroczyste kryształy węglanu wapnia występujące w przyrodzie.

Sieć kryształu kalcytu zbudowana jest z kationów wapnia Ca2+ i anionów węglanowych CO3 2−. Jest to kryształ jonowy.

Dolomit - minerał z grupy węglanów (wzór: CaCO3 • MgCO3). 


Wykrywanie węglanu wapnia w skałach wapiennych
Po dodaniu do skały wapiennej kwasu następuje wydzielanie gazu, który można zidentyfikować jako CO2  (mętnienie wody wapiennej).
CaCO3 + HCl CaCl2 + CO2 + H2O

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWoda wapienna jest to roztwór .... Podczas wprowadzania tlenku węgla(IV) CO2 do tego roztworu obserwuje się ..... Termiczny rozkład węglanu wapnia - równanie reakcji Reakcję tę wykorzystuje się do ... Reakcja tlenku wapnia z wodą Proces tej nazywany jest ... wydziela się ciepło. apno gaszone (hydratyzowane) stosowane w budownictwie. Zaprawa wapienna. Po zmieszaniu wapna gaszonego z ... Twardnieje ona pod wpływem .... Zachodzi wówczas reakcja zgodnie z równaniem Głównym składnikiem piasku jest Zjawiska krasowe Skała wapienna pod wpływem wody i rozpuszczonego w niej ... ulega zniszczeniu (wypłukiwaniu). Podczas tego procesu powstaje rozpuszczalny w wodzie ... tworzą się jaskienie krasowe. Wodorowęglan wapnia ulega powolnemu rozkładowi i powstaje ... W przyrodzie tworzy stalagmity, stalaktyty, formy naciekowe w jaskiniach. Zastosowanie skał wapiennych
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.