Powrót

Skały gipsowe

Głównym składnikiem skał gipsowych jest siarczan(VI) wapnia CaSO4.

Minerały zawierające siarczan(VI) wapnia
gips krystaliczny CaSO4 • 2H2O siarczan wapnia - woda 1/2 
anhydryt CaSO4   bezwodny siarczan wapnia

Otrzymywanie gipsu palonego
Skałę gipsową poddaje się prażeniu w temp.135-230oC, w wyniku którego gips traci cześciowo wodę i powstaje gips palony.
2(CaSO4 • 2H2O) → 2CaSO4 • H2O + 3H2O
gips palony 2CaSO4 • H2O  siarczan(VI) wapnia - woda 2/1

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychTwardnienie zaprawy gipsowej Zaprawę gipsową robi się poprzez zmieszanie ... wydziela się ciepło. Proces utwardzania jest stosunkowo krótki 3-20 min.    Zastosowanie gipsu Ciekawostki historyczne Anhydryt Anhydryt to skała osadowa, Najwieksze złoża gipsu w Polsce
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.