Powrót

Właściwości mydeł i ich otrzymywanie

 

Mydła - sole kwasów tłuszczowych.

Kwasy tłuszczowe to m.in.: palmitynowy, stearynowy, oleinowy.

Podział mydeł

- ze względu na stan skupienia: ciekłe i stałe

- ze względu na rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalne i nierozpuszczalne

 

Otrzymywanie mydeł

1) Zmydlanie tłuszczu - reakcja tłuszczów z zasadami.

Proces technologiczny otrzymywania mydła w uproszczeniu:

- ogrzewanie tłuszczu (lub kwasu tłuszczowego) z zasadą sodową

- dodawanie solanki i wytrącenie mydła

- zebranie mydła i cięcie na kawałki

Słowny przebieg reakcji:

tłuszcz + zasada -> mydło+ alkohol

Powstający w reakcji alkohol to glicerol.

Jako zasady można użyć:

wodorotlenków sodu, potasu - powstaną mydła rozpuszczalne w wodzie

wodorotlenków wapnia, magnezu, cynku - powstaną mydła nierozpuszczalne w wodzie.

 

2) Otrzymywania mydła w reakcji zobojętniania

Przykładowa reakcja

C15H31COOH + NaOH -> C15H31COONa + H2O

kwas palmitynowy + wodorotlenek sodu -> palmitynian sodu + woda

 

Właściwości mydeł

 

1) Mydła sodowe i potasowe rozpuszczają się w wodzie i dysocjują

C15H31COONa -> C15H31COO + Na+

 

2) Hydroliza (reakcja soli z wodą). Odczyn mydeł jest zasadowy. Na odczyn wpływa obecność w roztworze jonów OH-

Mydła reagują z wodą

C15H31COO + Na+ + H2O -> C15H31COOH + Na+ + OH

 

3) Mydło w wodzie twardej

Woda twarda - zawiera jony Ca+2 i Mg+2

Rozpuszczalne w wodzie mydła sodowe i potasowe reagują z tymi jonami i tworzą się mydła nierozpuszczalne.

2C15H31COONa + CaCl2 -> (C15H31COO)2Ca + 2NaCl

palmitynian sodu (mydło sodowe)  ->   palmitynian wapnia (mydło wapniowe)

Mycie i pranie w twardej wodzie jest utrudnione, ponieważ część mydła "zużywałrdquo; się na wytworzenie osadu mydła wapniowego, zamiast do usuwania brudu - mydła trzeba więc użyć więcej.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychMyda, podzia, otrzymywanie, dysocjacja, hydroliza, mydo w wodzie twardej.
Copyright 2011-2021Chem24.pl