Powrót

Ogniwa galwaniczne w zadaniach


Przykład 1.
Napisz równania reakcji zachodzące na elektrodach ogniwa galwanicznego o schemacie  (–)Al | Al3+ || Ag+ | Ag(+)
Katoda:..........................
Anoda: .........................

 
Sposób wykonania
Ogniwo to zbudowane jest z dwóch półogniw: elektrody glinowej zanurzonej w roztworze zawierającym jony Al3+ i elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze jonów Ag+.
Reakcje elektrodowe:
(-) Al → Al3+ + 3e  
(+) Ag+ + e → Ag

(R) Przykład 2.
Sporządzono ogniwo składające się z półogniw
Ni|Ni2+   E0=-0,22V                 Fe | Fe3+   E0=-0,04V
Napisz schemat ogniwa
.......................................................................................................
Napisz równania reakcji elektrodowych.
Na anodzie ................................................................
Na katodzie .................................................................
Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

Sposób wykonania

Ustal katodę i anodę
Elektroda o wyższym potencjale jest katodą a o niższym anodą
A: Ni|Ni2+   E0=-0,22V K: Fe|Fe3+   E0=-0,04V
Napisz schemat ogniwa pamiętając o schemacie ogólnym (-)A  elektroda|elektrolit||elektrolit|elektroda K(+)
Ni|Ni2+ | | Fe3+|Fe
 Na A(-) są "produkowane" elektrony, a na K(+) elektrony są "pochłaniane" - napisz równania połówkowe  Ni → Ni2+ + 2e  Fe3+ + 3e→ Fe
 Uzgodnij ilości elektronów w reakcjach połówkowych  3Ni → 3Ni2+ + 6e  2Fe3+ + 6e→ 2Fe
Połącz równania dodając je stronami 3Ni + 2Fe3+ + 6e→ 3Ni2+ + 6e + 2Fe
Uprościj równanie 3Ni + 2Fe3+ → 3Ni2+ + 2Fe
Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPrzykład 3.
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.