Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Ogniwa galwaniczne w zadaniach


Przykład 1.
Napisz równania reakcji zachodzące na elektrodach ogniwa galwanicznego o schemacie  (–)Al | Al3+ || Ag+ | Ag(+)
Katoda:..........................
Anoda: .........................

 
Sposób wykonania
Ogniwo to zbudowane jest z dwóch półogniw: elektrody glinowej zanurzonej w roztworze zawierającym jony Al3+ i elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze jonów Ag+.
Reakcje elektrodowe:
(-) Al → Al3+ + 3e  
(+) Ag+ + e → Ag

(R) Przykład 2.
Sporządzono ogniwo składające się z półogniw
Ni|Ni2+   E0=-0,22V                 Fe | Fe3+   E0=-0,04V
Napisz schemat ogniwa
.......................................................................................................
Napisz równania reakcji elektrodowych.
Na anodzie ................................................................
Na katodzie .................................................................
Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

Sposób wykonania

Ustal katodę i anodę
Elektroda o wyższym potencjale jest katodą a o niższym anodą
A: Ni|Ni2+   E0=-0,22V K: Fe|Fe3+   E0=-0,04V
Napisz schemat ogniwa pamiętając o schemacie ogólnym (-)A  elektroda|elektrolit||elektrolit|elektroda K(+)
Ni|Ni2+ | | Fe3+|Fe
 Na A(-) są "produkowane" elektrony, a na K(+) elektrony są "pochłaniane" - napisz równania połówkowe  Ni → Ni2+ + 2e  Fe3+ + 3e→ Fe
 Uzgodnij ilości elektronów w reakcjach połówkowych  3Ni → 3Ni2+ + 6e  2Fe3+ + 6e→ 2Fe
Połącz równania dodając je stronami 3Ni + 2Fe3+ + 6e→ 3Ni2+ + 6e + 2Fe
Uprościj równanie 3Ni + 2Fe3+ → 3Ni2+ + 2Fe

(R) Przykład 3.
Zbudowano ogniwo z dwóch półogniw A i B, na których zachodzą reakcje elektrodowe:
ClO + H2O + 2e ⇌ Cl + 2OH         E0 = +0,89V
ClO3 +6H+ +6e  ⇌  Cl+ 3H2O        E0 = +1,45V
Napisz, które ogniwo stanowi katodę, a które anodę i określ na którym półogniwie  zachodzą procesy utleniania i redukcji.
Katoda: .............................. proces ...................................
Anoda .................................proces ...............................
Napisz sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w ogniwie.
.........................................................................................................

Rozwiązanie

Ustal katodę i anodę
Elektroda o wyższym potencjale jest katodą a o niższym anodą
A: ClO + H2O + 2e ⇌ Cl + 2OH  
K: ClO3 +6H+ +6e  ⇌  Cl+ 3H2O
Ustal kierunek reakcji.
Katoda "zbiera" elektrony, więc są one po stronie substratów - równanie pozostawia się bez zmian
Anoda "produkuje" elektrony, więc są one po stronie produktów - równanie trzeba odwrócić.
A: Cl + 2OH → ClO + H2O + 2e 
K: ClO3 +6H+ +6e  →  Cl+ 3H2O
Wyrównaj ilość elektronów w obu równaniach A: 3Cl + 6OH → 3ClO + 3H2O + 6e    
K: ClO3 +6H+ +6e  →  Cl+ 3H2O
Oba równania dodaj stronami ClO3 +6H+ +6e +3Cl +6OH→ Cl+3H2O +3ClO +3H2O +6e
Zredukuj niepotrzebne zapisy ClO3 +6H+ + 2Cl + 6OH → 6H2O + 3ClO 

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.