Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Inne źródła energii

 

Energia słoneczna

Kolektor słoneczny - system przetwarzania i przekazywania energii cieplnej pochodzącej z promieniowania słonecznego. Dalszym nośnikiem ciepła może być powietrze, ciecz (woda, glikol).

- ogrzewanie pomieszczeń

- ogrzewanie wody użytkowej

 

Ogniwa fotoelektryczne - system przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną. Są produkowane z materiałów półprzewodnikowych, najczęściej z krzemu, germanu, selenu.

-  kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych

- źródło energii dla stacji orbitalnych,  sztucznych satelitów

- doładowywanie akumulatorów w dzień i wykorzystywanie ich energii w nocy (kempingi, domach jednorodzinnych, jachty)

- wytwarzanie energii w elektrowniah słonecznych

 

Ogniwa paliwowe

Generuje energię elektryczną z reakcji utleniania paliwa stale dostarczanego z zewnątrz.

Większość takich ogniw wykorzystuje wodór i tlen. Zachodzi w nim reakcja:

2 H2 + O -> 2 H2O + energia

- na statkach kosmicznych

- samochody na wodór

 

Biomasa i biopaliwa

Biomasa to w zasadzie każda materia organiczna. Może mieć ona różne pochodzenie i stany skupienia. 

- biogaz - mieszanina gazów powstająca w wyniku fermentacji, pozyskiwana w oczyszczalniach ścieków i wysypiskach śmieci

- odpady z przerobu drewna - trociny, kawałki, kora

- rośliny energetyczne - drzewa, krzewy szybkorosnące, byliny, trawy wieloletnie

- odpady organiczne w rolnictwie - słoma, siano, rzepak, pozostałości z przerobu owoców

 

Energia z Ziemi

Energia geotermlna to wewnętrzne ciepło Ziemi. Wykorzystuje się ogrzaną przez magmę wodę, która występuje w formie gorących źródeł, gejzerów.

- do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się tylko najbardziej gorące wody (ponad 15 st.C).

- w balneologii, ciepłownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli wykorzystuje się wody o niższej temperaturze

 

Pompa ciepła - system, który wykorzystuje ciepło gruntu.

- ogrzewanie i klimatyzowanie budynków

- ogrzewanie wodu użytkowej


Energia jądrowa

W reaktorach jądrowych wykorzystywana jest energia powstająca podczas reakcji rozpadu pierwiastków promieniotwórczych.

Zalety:

- brak emisji szkodliwych gazów i pyłów

- z małej ilości masy można otrzymać bardzo dużo energii

Wady:

- konieczność przechowywania promieniotwórczych pozostałości

- w przypadku katastrof możliwość wydostania się substancji promeniotwórczych i rozprzestrzeniania się na duży obszar

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychEnergia soneczna, kolektory, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa paliwowe, biomasa i biopaliwa, energia geotermalna, pompy ciepa, energia jdrowa.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.