Powrót

Katalizatory, reakcje katalityczne

Katalizator - substancja, która dodana do układu powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej poprzez obniżenie energii aktywacji.

• w reakcji katalitycznej powstają etapy pośrednie (kompleks aktywny z katalizatorem) i maleje energia aktywacji procesu
• po reakcji katalizator pozostaje w niezmienionym stanie, nie zużywa się
• katalizator nie ma wpływu na końcowe produkty reakcji

Przykładowa reakcja: rozkład nadtlenku wodoru
2H2O2MnO2 → 2H2O + O2
MnO2 jest tu katalizatorem.


Mechanizm reakcji katalitycznej

Reakcja przebiegająca powoli: podczas zderzenia następuje zerwanie wiązań i powstawanie innych, bez udziału katalizatora
A + B → AB
Reakcja przebiegająca szybko: podczas zderzenia cząsteczek powstają produkty pośrednie, z udziałem katalizatoraetap I. A + Kat. → A:Kat    (A:Kat - kompleks aktywny z katalizatorem)
etap II. A:Kat + B → AB + Kat 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPrzykładowe substancje stosowane jako katalizatory: Biokataliza (kataliza enzymatyczna) Wykorzystanie biokatalizy w produkcji - witamin, leków Działanie katalizatora na poziomie molekularnym Kataliza homogeniczna (jednorodna, jednofazowa) Kataliza heterogeniczna (niejednorodna, wielofazowa) Autokataliza   Inhibitor Przykłady wykorzystania inhibitorów Przykład reakcji z wykorzystaniem inhibitora
Copyright 2011-2021Chem24.pl