Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Konfiguracja elektronowa atomów i jonów

Wokół jądra atomowego znajdują się elektrony. Rozmieszczone są one na tzw. powłokach elektronowych. Oznaczane są one liczbami lub literami: K, L, M, N...
Powłoki elektronowe posiadają podpowłoki oznaczane literami: s, p, d, f.

Rozmieszczenie elektronów na powłokach i podpowłokach

Powłoka Maksymalna ilość elektronów Podpowłoki Maksymalna ilość elektronów
1 (K) 2 s 2
2 (L) 8 s
p
2
6
3 (M) 18 s
p
d
2
6
10

Zapis powłokowy

[He]=K2      ⇒    1 powłoka (K), na której są 2 elektrony
[B]=K2L3      ⇒  2 powłoki (K i L) na których są odpowiednio 2 i 3 elektrony
[Si]=K2L8M4   ⇒  3 powłoki (K, L, M) na których są odpowiednio 2, 8 i 4 elektrony

Zapis podpowłokowy

schemat ogólny:  n lm
n - nr powłoki elektronowej (1, 2, 3, 4..)
l - litera podpowłoki elektronowej (s, p, d, f)
m - liczba elektronów w podpowłoce elektronowej

Bloki

Układ okresowy składa się z 4 bloków związanych z konfiguracją elektronową pierwiastków w nich występujących:

Blok s: pierwiastki grupy 1 i 2 oraz hel - atomy tych pierwiastków w zewnętrznej powłoce mają podpowłokę s zapełnioną 1 lub 2 elektronami (s1, s2).

Blok p: pierwiastki grup 13 do 18 (bez helu) - atomy tych pierwiastków w zewnętrznej powłoce mają całkowicie zapełnioną podpowłokę s (s2) i podpowłokę p zawierającą od 1 do 6 elektronów (p1−p6).

[He]=1s2      ⇒    1 powłoka (K), podpowłoka s z 2 elektronami
[B]=1s2 2s2p1      ⇒  powłoka 1: podpowłoka s z 2 elektronami, powłoka 2: podpowłoka s z 2 elektronami i p z 1 elektronem
[Si]=1s2 2s2p63s2p2   ⇒ powłoka 1: podpowłoka s z 2 elektronami, powłoka 2: podpowłoka s z 2 elektronami i p z 6 elektronami, powłoka 3: podpowłoka s z 2 elektronami i p z 2 elektronami,


Skrócona konfiguracja elektronowa

Skrócony zapis tworzy się uwzględniając konfigurację elektronową gazu szlachetnego znajdującego się przed danym pierwiastkiem w układzie okresowym.

Pełna Skrócona
[B]=1s2 2s2p1 [B]=[He]2s2p1   
[Si]=1s2 2s2p6 3s2p2 [Si]=[Ne]3s2p2

Elektrony walencyjne

Elektrony walencyjne - elektrony ostatniej powłoki elektronowej.
Rdzeń atomowy - atom bez elektronów walencyjnych (czyli jądro atomowe z elektronami niewalencyjnymi).

[B]=K2L3      ⇒ Ostatnia powłoka L:  3 elektrony walencyjne
[B]=1s2 2s2p1      ⇒ Ostatnia powłoka 2: 3 elektrony walencyjne

[Si]=K2L8M4   ⇒ Ostatnia powłoka M: 4 elektrony walencyjne
[Si]=1s2 2s2p63s2p2   ⇒ Ostatnia powłoka 3: 4 elektrony walencyjne


Zapis konfiguracji elektronowej jonów
Przykłady
16S: 1s22s22p63s23p4 = [Ne]3s23p4    (16 elektronów) 
16S2–: 1s22s22p63s23p6 = [Ar]            (16+2 elektrony)

19K:  1s22s22p63s23p64s1 = [Ar]4s(19 elektronów) 
19K+:  1s22s22p63s23p6       [Ar]       (19-1 elektron) 


Odczytywanie informacji ze struktury elektronowej
• Nr okresu (ilość powłok elektronowych) - maksymalna wartość n w konfiguracji elektronowej
np. [P]=1s22s2 2p63s2 3p3  ⇒ 3 powłoki elektronowe

• Blok energetyczny - ostatnia zapełniona podpowłoka w kolejności energetycznej
np. [P]=1s22s2 2p63s2 3p3   ⇒ blok p

• Nr grupy - suma elektronów na s i p (blok s, p)
np. [P]=1s22s2 2p63s2 3p3  ⇒ grupa 5

• Ilość elektronów walencyjnych - suma elektronów na s i p (blok s, p)


Pełny i skrócony zapis konfiguracji elektronowej wybranych pierwiastków

1H: 1s1
2He: 1s= [He]
3Li: 1s22s1= [He]2s1
4Be: 1s22s2= [He]2s2
5B: 1s22s2 2p1= [He]2s2 2p1
6C: 1s22s2 2p2= [He]2s2 2p2
7N: 1s22s2 2p3= [He]2s2 2p3
8O: 1s22s2 2p4= [He]2s2 2p4
9F: 1s22s2 2p5= [He]2s2 2p5
10Ne: 1s22s2 2p6 = [Ne]
11Na: 1s22s2 2p63s1 =[Ne] 3s1
12Mg: 1s22s2 2p63s2 =[Ne] 3s2
13Al: 1s22s2 2p63s2 3p1=[Ne] 3s23p1
14Si: 1s22s2 2p63s2 3p2=[Ne] 3s23p2
15P: 1s22s2 2p63s2 3p3=[Ne] 3s23p3
16S: 1s22s2 2p63s2 3p4=[Ne] 3s23p4
17Cl: 1s22s2 2p63s2 3p5=[Ne] 3s23p5
18Ar: 1s22s2 2p63s2 3p6=[Ar]
19K: 1s22s2 2p63s23p64s1=[Ar]4s1
20Ca: 1s22s2 2p63s2 3p64s2=[Ar]4s2

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.