Powrót

Konfiguracja elektronowa atomów

Powłokowa konfiguracja elektronowa

Wokół jądra atomowego znajdują się elektrony. Rozmieszczone są one na tzw. powłokach elektronowych. Na każdej powłoce elektronowej znajdujące się tam elektrony mają zbliżone energie. 
Powłoki elektronowe oznaczane są one liczbami lub literami

Nr powłoki 1 2 3 4 5 6 7
Symbol powłoki K L M N O P Q

Numer powłoki odpowiada numerowi okresu w ukladzie okresowym pierwiastków.
Najbliżej jądra znajduje się powłoka K. Na niej znajdują się elektrony o najniższej energii i są one najsilniej przyciągane przez jądro atomu. Elektrony znajdujące się na kolejnych powłokach mają coraz wyższą energię i jednocześnie są coraz słabiej przyciągane przez jądro.

Na każdej powłoce może maksymalnie zmieścić się tylko określona liczba elektronów. Można ją wyznaczyć wzorem 2n2, gdzie n to nr powłoki.

Nr (symbol) powłoki 1 (K) 2 (L) 3 (M) 4 (N) 5 (O) 6 (P) 7 (Q)
Maksymalna liczba elektronów 2 8 18 32 50 72 98

Przykłady powłokowego zapisu konfiguracji elektronowej

[He]=K2      ⇒    1 powłoka (K), na której są 2 elektrony
[B]=K2L3      ⇒  2 powłoki (K i L) na których są odpowiednio 2 i 3 elektrony
[Si]=K2L8M4   ⇒  3 powłoki (K, L, M) na których są odpowiednio 2, 8 i 4 elektrony

Podpowłokowa konfiguracja elektronowa

Na podpowłokach elektronowych w określonej powłoce znajdują się elektrony o jednakowych energiach.
Podpowłoki oznaczane są literami: s, p, d, f. g, h, i.

Rozmieszczenie elektronów na trzech powłokach i podpowłokach

Powłoka Maksymalna ilość elektronów Symbol podpowłoki Maksymalna ilość elektronów
1 (K) 2 1s 2
2 (L) 8 2s
2p
2
6
3 (M) 18 3s
3p
3d
2
6
10

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychKolejność zapisu konfiguracji elektronowej dla pierwiasków o liczbach atomowych od 1 do 20 Zapis podpowłokowy Przykładowy zapisy konfiguracji podpowłokowej Zapis konfiguracji elektronowej jonów Elektrony walencyjne atomów pierwiastków grup 1, 2 i 13-17 Rdzeń atomowy (zrąb atomowy) Skrócona konfiguracja elektronowa Pełny i skrócony zapis konfiguracji elektronowej wybranych pierwiastków od Z=1 do Z=20
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.