Powrót

Czynniki wpływające na wysoki procent na maturze.


Często słyszy się, że matura była bardzo trudna. A może miała taka być? Może chodzi o to, aby wyselekcjonować zdolnych i pracowitych? Nie każdy powinien iść na studia, nawet jeśli o tym marzy.
Masz do wyboru dwóch nauczycieli: jeden miaÅ‚ Å›redniÄ… na maturze 40% a drugi 90% - którego wybierzesz?
Potrzebujesz iść do lekarza. Wiesz, że jeden otrzymaÅ‚ 50% na maturze a drugi 95% - do którego pójdziesz?
Matura POWINNA być trudna.

Predyspozycje ogólne.
Nie każdy może skutecznie uczyć siÄ™ chemii. JeÅ›li rozwiÄ…zujesz zadania z matematyki bez problemów  prawdopodobnie chemii bÄ™dziesz uczyć siÄ™ szybko i ze zrozumieniem.
lubisz chemiÄ™, nie masz problemów z matematykÄ….
– chcesz zdawać chemiÄ™ na siÅ‚Ä™, bo musisz, albo nie masz lepszego wyboru, masz kÅ‚opoty z matematykÄ….

Twórczość czy odtwórczość?
Twórczość to umiejÄ™tność rozwiÄ…zania zadania nieschematycznego,  ale opartego na wiedzy, którÄ… posiadasz.
Odtwórczość to rozwiÄ…zanie zadania wg jakiegoÅ› schematu, którego można siÄ™ nauczyć. Aby wykonać takie zadania trzeba wykonać dużą pracÄ™ - rozwiÄ…zać kilkaset zadaÅ„ - i na egzaminie z pewnoÅ›ciÄ… trafi siÄ™ zadanie trochÄ™ znane.
Nowa matura wymaga obu umiejÄ™tnoÅ›ci - twórczoÅ›ci i odtwórczoÅ›ci.
umiesz wymyślać nowe rozwiązania.
– dobrze siÄ™ uczysz, ale potrafisz rozwiÄ…zywać tylko znane zadania

Plan działania i systematyczność w rozwiązywaniu zadań.
Podziel ilość wszystkich zadań na tygodnie i obowiązkowo wykonuj taki tygodniowy pakiet.
PatrzÄ…c na statystyki zauważyÅ‚em ciekawÄ… zależność. W pewnym dziale sÄ… 4 pakiety po 20 zadaÅ„. W obserwowanym okresie czasu pakiet 1 byÅ‚ wykonany 500 razy, pakiet 2 - 345 razy, pakiet 3 - 180 razy a pakiet 4 tylko 45 razy. Dlaczego uczniowie nie wykonali wszystkich pakietów? Po wykonaniu pierwszego, kolejne chce siÄ™ już coraz mniej?
Porażka to: brak cierpliwości, systematyczności, chęci.
+ sporzÄ…dzasz plan przygotowanie do matury i cierpliwie i systematycznie go realizujesz
– wykonujesz zadania od czasu do czasu, jak ci siÄ™ przypomni


Nauka samodzielna czy korepetycje? 
Niewiele osób ma dar dobrej samooceny i zdyscyplinowania. Czy dasz radÄ™ samodzielnie realizować swój plan? JeÅ›li nie, pomogÄ… dodatkowe lekcje. Korepetytor (dobry) usystematyzuje wiedzÄ™, uzupeÅ‚ni braki, pomoże zrozumieć. PamiÄ™taj jednak, że niedÅ‚ugo może pójdziesz na studia. Tam nikt nie bÄ™dzie prowadziÅ‚ ciÄ™ za rÄ™kÄ™ - samodzielnie trzeba wszystkiego siÄ™ uczyć. 
umiem samodzielnie się uczyć i realizuję założony plan
+/– trudno mi siÄ™ samodzielnie uczyć i muszÄ™ korzystać z pomocy korepetytora
– trudno mi siÄ™ samodzielnie uczyć, ale jakoÅ› sobie dam radÄ™

SÅ‚aby nauczyciel w szkole.
Słabego nauczyciela nie za bardzo się da zmienić - masz pecha. Pozostaje samodzielna nauka lub z korepetytorem.
+ mam bardzo dobrego i skutecznego nauczyciela, a jeśli nie to decyduję się na korepetycje
– mam sÅ‚abego nauczyciela, ale może dam sobie radÄ™

W grudniu po południu.
Aby dobrze przygotować siÄ™ do matury potrzebne jest dużo pracy a to wymaga czasu. Nauka od wrzeÅ›nia w klasie maturalnej to absolutne minimum. RozpoczÄ™cie powtórek  grudniu czy styczniu nie zagwarantuje ci dobrego przygotowania. Z mojej praktyki na spokojnÄ… i efektywnÄ… powtórkÄ™ trzeba poÅ›wiÄ™cić ok. 10 miesiÄ™cy.
+ rozpoczynam powtórki najpóźniej we wrzeÅ›niu
 może zacznÄ™ w grudniu a już na pewno w styczniu

Skupienie uwagi.
Jednym z czÄ™stszych przyczyn utraty punktów jest najzwyklejsze na Å›wiecie niedoczytanie zadania. OczywiÅ›cie wtedy jest niekompletna lub bÅ‚Ä™dna odpowiedź. Nie pomoże wtedy nawet wzorowe przygotowanie.
+ umiem skupić uwagę na zadaniu i czytam je dokładnie
czasami nie doczytam treści zadania


Niestaranne pismo.
Pamiętaj, że piszesz dla egzaminatora a nie dla siebie. Nie licz na to, że jak napiszesz niewyraźnie XX zamiast CaO, to egzaminator się domyśli i zaliczy zadanie.
Niestaranność uderza w ciebie także przy rozwiązywaniu zadań rachunkowych - jeśli np. koślawo napiszesz 9 a w następnej linijce obliczeń przeniesiesz to jako 0 - czyli źle odczytasz po sobie.
piszę starannie i wyraźnie
– mam niewyraźny charakter pisma

Chemia to, czy matematyka?
Obliczenia wykonywane tylko na liczbach wbrew pozorom prowadzi czÄ…sto do porażki. Zachodzi ona wtedy, gdy coÅ› wyliczysz i nie za bardzo wiesz co i używasz tÄ… liczbÄ™ w dalszych obliczeniach. Czy na pewno rozwiÄ…zujesz zadanie z chemii a nie matematyki?
Pamiętaj: "liczba" w chemii jest 3-członowa: liczba + jednostka + nazwa substancji. TAK: 20g CaO, NIE: 20.
Z moich obserwacji wynika, że uczniowie czÄ™sto uprawiajÄ… matematykÄ™ zamiast chemii z powodu wÅ‚asnego lenistwa lub niedouczenia w szkole i.... robiÄ… źle zadania, które mogliby zrobić dobrze.
+ zawsze stosuję 3-członowe "liczby" w zadaniach
– czÄ™sto piszÄ™ same liczby


Interpretacja nieznanego tekstu.
Czytasz tekst i nic z niego nie rozumiesz? To masz problem - na maturze jest część zadań takiego typu.
+ nie mam problemu ze zrozumieniem nowych tekstów
– czytam nowy tekst, ale nic nie rozumiem, musi mi ktoÅ› wyjaÅ›nić

Wiedza, wiedza, wiedza.
"Umiesz wszystko", czy "wydaje ci się, że umiesz"? Brak solidnej wiedzy, to częsta przyczyna niepowodzenia na maturze. Przygotowując się do matury uczniowie pomijają naukę a rozwiązują zadania, wierząc, że przy okazji się nauczą - to błąd.
Tak powinno wyglądać przygotowanie do matury: 1. nauka, 2. sprawdzenie wiedzy (testy), 3. rozwiązywanie zadań
zrobiÅ‚em wiele testów, wiem, że mam dobrÄ… wiedzÄ™
wydaje mi się, że umiem, a ewentualne braki uzupełnię podczas rozwiązywania zadań

Formułowanie myśli na piśmie.
"Wiem, jak to powiedzieć, ale nie wiem, jak zapisać..." - często to słyszę na zajęciach z uczniami. Dobrze, że wiesz, jak to powiedzieć, jednak matura to egzamin pisemny. A poza tym, kiedy proszę o wyjaśnienie ustne, to uczniowie zaczynają się plątać w wypowiedzi. To może jednak brak wiedzy a nie trudność zapisania?
bez problemu rozwiÄ…zujÄ™ zadania otwarte
mam problem z rozwiązywaniem zadań typu "wyjaśnij..."

Kursy maturalne, czy nauka samodzielna?
Kursy maturalne wideo, to przede wszystkim teoria i pokazy, jak rozwiÄ…zywać niektóre zadania.
Powtórka teorii dla tych, którzy zupeÅ‚nie nic...
Strata czasu dla tych, którzy jakoÅ› dajÄ… sobie radÄ™. WadÄ… kursów wideo jest to, że musisz oglÄ…dać coÅ›, co już umiesz. 
– MaÅ‚a ilość omawianych zadaÅ„
Nauka samodzielna 
Możesz decydować, które treÅ›ci sÄ… twoim sÅ‚abym punktem i wÅ‚aÅ›nie te rozwijać.
Rozwiązujesz większą ilość zadań
– Niestety, ci którzy majÄ… problem z mobilizacjÄ™ i wÅ‚asnÄ… organizacjÄ… nie dadzÄ… rady...

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.