Maturalny kurs chemii

Maturalny kurs z chemii jest przeznaczony dla uczniów, którzy chcą pracować samodzielnie lub z korepetytorem. Schemat kursu był przez kilka lat testowany przez uczniów i korepetytorów. Uczniowie, którzy zrobią wszystkie zadania kursu mają zagwarantowany wyższy procent na maturze.
Przygotowanie do matury to przede wszystkim:
- szybkie przypomnienie teorii (podręcznik)
- rozwiązywanie zadań powtórkowych - tu uczysz się teorii w praktyce
I jak już umiesz teorię i rozwiązywać zadania elementarne, to dopiero wtedy
- rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych
W przybliżeniu:
Wrzesień-styczeń: intensywna powtórka teorii i rozwiązywanie zadań
Luty-kwiecień: rozwiązywanie zadań z chemii z arkuszy maturalnych.

Rozpocznij

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.