Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1141

Zaznacz nazwy odpowiednich substancji, które są uzupełnieniem schematu reakcji:

....................... + ......................... →  wodorek litu

wodór
tlenek wodoru
tlen
lit
tlenek litu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl