Ilość pytań: 8/8
Pytanie 644

Zaznacz substraty będące uzupełnieniem schematu reakcji

............... + .............. → amoniak

fosfor
chlor
azot
wodór
siarka

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl