Ilość pytań: 5/5
Pytanie 699

Zaznacz nazwy gazów obecnych w powietrzu, które powodują kwaśne opady.

tlenki siarki
wodór
tlen
tlenek węgla(IV)
azot

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl