Ilość pytań: 6/6
Pytanie 2507

Niszczenie warstwy ozonowej i powstawanie dziury ozonowej przyczynia się do

wzrostu poziomu wód w oceanach
ocieplania klimatu
powstawania smogu
większego natężenia promieni UV
wzrostu ilości freonów w powietrzu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.