Ilość pytań: 5/5
Pytanie 698

Efekt cieplarniany jest spowodowany przede wszystkim przez

tlen
wodór
azot
tlenek węgla(IV)
argon

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl