Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1673

Zaznacz odczynnik, który należy zastosować, aby odróżnić propan-2-ol i propan-1,2-diol.

świeżo strącony Cu(OH)2
zakwaszony roztwór KMnO4
roztwór jodu w jodku potasu
woda bromowa z dodatkiem NaHCO3
roztwór FeCl3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.