Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1274

Do odróżnienia etanolu od glicerolu stosuje się

papierek wskaźnikowy
manganian(VII) potasu
wodę wapienną
wodorotlenek miedzi(II)
wodę bromową

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.