Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1712

Do roztworu pewnego alkoholu dodano świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie szafirowej barwy roztworu.

Zaznacz nazwę alkoholu, który znajdował się w probówce.

propan-1,2-diol
propan-2-ol
propanol-1-ol
propan-1,3-diol

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.