Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1228

Nazwa zwyczajowa związku o nazwie systematycznej etano-1,2-diol to

glicerol
glikol
gliceryna
etanol
alkanodiol

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl