Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1271

Zaznacz prawidłowe nazwy zwyczajowe dla związku propano-1,2,3-triol:

gliceryna
glicerol
alkanotriol
glikol

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl