Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1674

Do probówki zwierającej propano-1,2-diol dodano świeżo strącony osad wodorotlenku miedzi(II).

Zaznacz obserwacje w tym doświadczeniu.

osad zmienił barwę na ceglastą
osad zmienił barwę na czarną
osad roztworzył się
wydzielają się bąbelki gazu
powstało szafirowe zabarwienie roztworu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.