Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1803

   Określ mechanizm reakcji przedstawionej równaniem
bromowanie fenolu równanie reakcji

elektrofilowy
nukleofilowy
rodnikowy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl