Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1803

   Określ mechanizm reakcji przedstawionej równaniem
bromowanie fenolu równanie reakcji

rodnikowy
elektrofilowy
nukleofilowy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl