Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1438

Przeprowadzono doświadczenie, jak na rysunku.

egzamin gimnazjalny chemia

Zaznacz prawidłową zmianę zabarwienia w probówce.

D. żłty na czerwony
B. czerwony na niebieski
A. bezbarwny na czerwony
C. malinowy na bezbarwny
E. bezbarwny na malinowy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.