Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1485

Rozpuszczalność chlorku sodu w temperaturze 20oC wynosi 40g/100g wody.

W 280g nasyconego roztworu chlorku sodu tej temperaturze znajduje się

80g soli i 200g wody
40g soli i 140g wody
80g soli i 120g wody
40g soli i 60g wody

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.