Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1409

Piktogramem

 Piktogram substancja łatwopalna

oznaczane są substancje

 

toksyczne
żrące
wybuchowe
łatwopalne
szkodliwe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl