Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1409

Piktogramem

 Piktogram substancja łatwopalna

oznaczane są substancje

 

łatwopalne
wybuchowe
szkodliwe
żrące
toksyczne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl