Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1096

Zaznacz możliwe uzupelnienia zdania.

Po rozcieńczeniu roztworu soli ..........................

masa soli zmalała
masa roztworu wzrosła
masa soli nie zmieniła się
masa wody w roztworze zmalała
masa wody w roztworze wzrosła

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl