Ilość pytań: 13/13
Pytanie 242

Ocet to roztwór kwasu octowego w wodzie. W 100 g octu znajduje się 10 g kwasu octowego.

Stężenie % octu wynosi

110%
90%
100%
2%
10%

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.