Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1081

Aby otrzymać roztwór soli kuchennej o stężeniu 5% należy zmieszać

5 g soli i 105g wody
5 g soli i 100g wody
10 g soli i 90g wody
10g soli i 200g wody
5g soli i 95g wody

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.