Ilość pytań: 13/13
Pytanie 395

Wraz ze wzrostem temperatury roztworu soli

stężenie roztworu maleje
stężenie roztworu wzrasta
stężenie roztworu pozostaje bez zmian

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl