Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1902

Roztwór o stężeniu 20% można otrzymać przez rozpuszczenie 20g soli

w 100g roztworu
w 100g wody
w 80g roztworu
w 80g wody
w 120g roztworu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.