Ilość pytań: 13/13
Pytanie 966

Zaznacz czynność, jaką należy wykonać, aby zmniejszyć stężenie procentowe roztworu soli w wodzie.

odparowanie wody
dodanie soli
dodanie wody
ochłodzenie roztworu
podgrzanie roztworu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl