Ilość pytań: 13/13
Pytanie 1901

Zaznacz określenia dotyczące roztworu o stężeniu 10%.

w 100g roztworu znajduje się 10g substancji
w 90g wody rozpuszczono 10g substancji
w 110g roztworu znajduje się 10g substancji
w 100g wody rozpuszczono 10g substancji

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.