Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1533

Zaznacz wzory, które przedstawiają cząsteczki pierwiastków.

N2
NO2
H2O
O2
Fe

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl