Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1872

1 cząsteczka tlenku glinu zbudowana jest

z 1 atomu glinu i 1 atomu tlenu
z 2 atomów glinu i 3 atomów tlenu
z 1 atomu glinu i 2 atomów tlenu
z 5 atomów glinu i 5 atomów tlenu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.