Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1558

Zaznacz wzór cząsteczki gazu palnego.

H2
N2
O2
CO2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl