Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1889

Zaznacz prawidłową nazwę związku o wzorze Fe2O3.

tlenek żelaza(IV)
tlenek żelaza
tlenek żelaza(II)
tlenek żelaza(III)
tlenek żelaza(VI)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.