Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1888

Zaznacz wzór sumaryczny tlenku węgla(II).

CO2
CO
O=C=O
C=O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl