Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1620

Zaznacz właściwy efekt reakcji ksantoproteinowej na białku.

następuje przejście zolu w żel
następuje odbarwienie białka
pojawia się żółte zabarwienie
pojawia się czarne zabarwienie
białko ścina się

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl