Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1623

Zaznacz czynniki powodujące denaturację białka.

woda
stężony kwas siarkowy(VI)
wysoka temperatura
sól kuchenna
alkohol

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl