Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1621 Zaznacz właściwą substancję potrzebną do przeprowadzenia reakcji ksantoproteinowej.
wodorotlenek sodu
alkohol etylowy
wodorotlenek miedzi(II)
jodyna
stężony kwas azotowy(V)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl