Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1681

Zaznacz prawidłową nazwę wiązania O−C oznaczonego strzałką.
cukry wzory taflowe

hemiacetalowe
mostek tlenowy
tlenowe
glikozydowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.