Ilość pytań: 19/19
Pytanie 2608

Sporządzono roztwór Ba(OH)2, którego pH wynosi 13 i roztwór NaOH o takim samym pH.

Zaznacz zdanie prawdziwe.

Stężenia wodorotlenków w obu roztworach są takie same.
Stężenie NaOH jest niższe niż stężenie Ba(OH)2
Stężenie NaOH jest wyższe niż stężenie Ba(OH)2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.