Ilość pytań: 17/17
Pytanie 2430

 

Stała dysocjacji HClO wynosi 4,0·10−8, a HBrO 2,8·10−9.
Sporządzono roztwory obu kwasów o jednakowych stężeniach molowych.

Zaznacz zdanie prawdziwe.

pH roztworu HClO jest takie same, jak pH roztworu HBrO.
pH roztworu HClO jest niższe od pH roztworu HBrO.
Nie można określić pH roztworu na podstawie stałej dysocjacji.
pH roztworu HClO jest wyższe od pH roztworu HBrO.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.