Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1334

Do stężonego roztworu kwasu azotowego(V) dodano miedź.

Zaznacz prawidłowe obserwacje tego doświadczenia.

roztwór zabarwił się na niebiesko
roztwór zabarwił się na zielono
wydzielał się bezbarwny gaz
wydzielał się brunatny gaz
brak widocznych objawów reakcji

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.