Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1729

   Do roztworu kwasu chlorowodorowego dodano blaszkę z miedzi.

Zaznacz prawidłową obserwację tego doświadczenia

wydzielił się żółtozielony gaz o ostrym zapachu
roztwór zmienił barwę na niebieską
wydzielił się bezbarwny, bezwonny gaz
nie zaobserwowano widocznych zmian

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.