Ilość pytań: 10/10
Pytanie 1908

Zaznacz nazwy związku o wzorze strukturalnym
etanol

glicerol
alkohol etylowy
etanol
alkohol metylowy
metanol

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl