Ilość pytań: 10/10
Pytanie 740

Odczyn obojętny wykazują

metanol
etanol
glicerol

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl