Ilość pytań: 8/8
Pytanie 402

Zaznacz prawidłowe właściwości etanolu.

ma odczyn zasadowy
ścina białko
dobrze miesza się z wodą
bezbarwna ciecz
gęsta, oleista ciecz

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.