Ilość pytań: 7/7
Pytanie 1908

Zaznacz nazwy związku o wzorze strukturalnym
etanol

alkohol etylowy
alkohol metylowy
metanol
glicerol
etanol

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl