Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2140

Pewien pierwiastek chemiczny X tworzy z tlenem związek chemiczny o wzorze X2O, którego masa cząsteczkowa wynosi 62u.

Zaznacz symbol tego pierwiastka.

X
O
Na
N
P

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.