Ilość pytań: 11/11
Pytanie 189

Dyfuzja zachodzi najszybciej

w cieczach
w gazach
w ciałach stałych

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl