Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1844

Zaznacz prawidłowo wyrażoną masę atomową wodoru.

1 kg
1 g
1 u
1
1 m

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl