Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2136

Masa cząsteczkowa azotu N2 wynosi

28u
14u
15u
7u

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl