Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1840

Zaznacz właściwości fizyczne, którymi różnią się metale

temperatura topnienia
połysk metaliczny
gęstość
stan skupienia

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl