Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1590

Gęstość srebra wynosi 10,5 g/cm3.
Określ masę 2cm3 srebra.
 

105g
5,25g
10,5g
21g

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl