Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1842

Poniżej podano temperatury topnienia kilku substancji.

metal temp.topn.[oC]
fosfor 44,2
siarka 119,6
cynk 419,5
magnez 650,0
srebro 961,8

Zaznacz substancję, która jest metalem o najniższej temperaturze topnienia.

 

magnez
fosfor
siarka
srebro
cynk

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.