Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1472

Zaznacz wspólne właściwości większości metali.

barwa srebrzystoszara
twarde i kruche
dobre przewodnictwo elektryczne
mała gęstość
dobrze rozpuszczalne w wodzie

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.