Ilość pytań: 19/19
Pytanie 295

Zaznacz szereg, w którym wymieniono tylko metale.

siarka, żelazo, potas, chlor
cyna, fosfor, miedź, ołów
rtęć, żelazo, węgiel, cynk
żelazo, miedź, rtęć, cynk

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.