Ilość pytań: 11/11
Pytanie 227

Wartościowość jest to

liczba wiązań chemicznych, jakie może utworzyć atom
liczba elektronów na powłoce walencyjnej
maksymalna liczba wiązań chemicznych dla danego atomu
liczba elektronów tworzących wiązanie chemiczne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl