Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1865

Atom pewnego pierwiastka utworzył  cząsteczkę z 3 atomami wodoru. 
Zaznacz nr grupy, w której znajduje się ten pierwiastek

2
15
14
1
16

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.