Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1874

Zaznacz wartościowość wodoru.

II
III
I
V
IV

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl