Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1875

Skorzystaj z układu okresowego i zaznacz szereg, w którym znajdują się tylko pierwiastki przyjmujące w związkach z tlenem wartościowość II.

Mg, Ca, Be
Na, K, Cl
N, P, B

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.