Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1968

Zaznacz zestaw właściwości kwasu stearynowego.

oleista ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, odbarwia wodę bromową
białe ciało stałe, nie rozpuszcza się w wodzie, nie odbarwia wody bromowej
oleista ciecz, rozpuszczalna w wodzie, nie odbarwia wody bromowej
białe ciało stałe, rozpuszcza się w wodzie, odbarwia wodę bromową

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl