Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1575

Zaznacz jony, jakie znajdują się w wodnym roztworze octanu sodu.

Na+
CH3COO
H+
HCOO
OH

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl