Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1469

Przeprowadzono reakcję, w wyniku której otrzymano octan potasu.

Zaznacz prawidłowe równanie tej reakcji.

2CH3COOH + 2K = 2CH3COOK + H2
CH3COOH + K = CH3COOK + H2
2HCOOH + 2K = 2HCOOK + H2
HCOOH + K = HCOOK + H2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl