Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1963

Zaznacz wzory substratów w reakcji przedstawionej na schemacie

................ + ................... → (CH3COO)2Cu + H2O

CH3OH
CuO
Cu(OH)2
CH3COOH
Cu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.