Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1959

Zaznacz wzory substancji, które są uzupełnieniem równania reakcji w procesie fermentacji octowej.

................... + ........................... → CH3COOH + H2O

CH3OH
O2
CH4
C2H5OH
NaOH

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl