Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1469

Przeprowadzono reakcję, w wyniku której otrzymano octan potasu.

Zaznacz prawidłowe równanie tej reakcji.

2CH3COOH + 2K = 2CH3COOK + H2
2HCOOH + 2K = 2HCOOK + H2
CH3COOH + K = CH3COOK + H2
HCOOH + K = HCOOK + H2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.