Ilość pytań: 20/20
Pytanie 262

Zaznacz prawidłowe określenia dotyczące kwasu fosforowego(V)

Jest kwasem tlenowym
Papierek wskaźnikowy barwi na żółto
Można otrzymać w reakcji fosforu z tlenem
Ma w składzie cząsteczki 4 atomy tlenu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.