Ilość pytań: 20/20
Pytanie 258

Kwas siarkowy(IV) jest nietrwały. Oznacza to, że:

jest kwasem rozcieńczonym
barwi papierek wskaźnikowy na czerwono
można z niego odparowac wodę
dysocjuje na jony
rozkłada się na tlenek siarki(IV) i wodę

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.