Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1636

Zaznacz poprawny schemat przedstawiający reakcję hydrolizy jednego z wielocukrów.

skrobia → dekstryny → glukoza
glukoza → skrobia → dekstryny
skrobia → glukoza → dekstryny
glukoza → dekstryny → skrobia
dekstryny → skrobia → glukoza

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.