Ilość pytań: 18/18
Pytanie 347

Zaznacz wzory soli.

CaCO3
KNO3
Na2SO4
Ca(OH)2
H2SO3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl