Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1892

Zaznacz prawidłową nazwę związku o wzorze Na2SO3.

siarczan (VI) sodu
siarczan sodu
siarczan(IV) sodu
siarczek sodu
siarczan(III) sodu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl