Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1986

Zaznacz prawidłowo zapisany wzór chlorku glinu.

Al3Cl
AlCl3
Al3Cl3
Al2Cl3
AlCl

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl