Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1892

Zaznacz prawidłową nazwę związku o wzorze Na2SO3.

siarczan (VI) sodu
siarczan(IV) sodu
siarczan(III) sodu
siarczan sodu
siarczek sodu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.