Ilość pytań: 18/18
Pytanie 347

Zaznacz wzory soli.

Ca(OH)2
Na2SO4
KNO3
H2SO3
CaCO3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl