Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1786

Zaznacz liczbę neutronów w nuklidzie 22Ne.

32
12
10
22

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl