Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1788

Zaznacz symbol pierwiastka opisanego schematem  1327E.

Si
Al
Co

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl