Ilość pytań: 8/8
Pytanie 2448

Zaznacz prawidłowe skrócone równanie reakcji zobojętniania.

H2O → H+ + OH-
H+ + OH- → H2O
2H2O → 2H2 + O2
2H2 + O2 → 2H2O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.