Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1936

Zobojętnianie jest to

każda reakcja, w której powstaje sól
reakcja między jonami H+ i OH
każda reakcja zachodząca z kwasem
tylko reakcja kwasów tlenowych z zasadami

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl