Ilość pytań: 5/5
Pytanie 1916

Do zobojętnienia kwasu siarkowego(VI) należy użyć

kwasu siarkowodorowego
wodorotlenku potasu
tlenku węgla(IV)
cynku
siarkowodoru

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl