Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1936

Zobojętnianie jest to

każda reakcja, w której powstaje sól
każda reakcja zachodząca z kwasem
reakcja między jonami H+ i OH
tylko reakcja kwasów tlenowych z zasadami

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.