Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1910

Do roztworu wodorotlenku potasu dodano roztwór kwasu siarkowego(VI).

Zaznacz prawidłowe równanie reakcji w formie jonowej skróconej, jaka zaszła po zmieszaniu roztworów.

A. 2H+ + OH → H2O
B. 2K+ + SO42– → K2SO4
C. K2SO4 → 2K+ + SO42–
D. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
E. 2K+ + OH + 2H+ + SO42– → 2K+ + SO42– + 2H2O
 

 

D.
B.
C.
E.
A.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.