Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1916

Do zobojętnienia kwasu siarkowego(VI) należy użyć

cynku
siarkowodoru
wodorotlenku potasu
kwasu siarkowodorowego
tlenku węgla(IV)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl