Ilość pytań: 5/5
Pytanie 1916

Do zobojętnienia kwasu siarkowego(VI) należy użyć

kwasu siarkowodorowego
tlenku węgla(IV)
cynku
siarkowodoru
wodorotlenku potasu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl