Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1910

Do roztworu wodorotlenku potasu dodano roztwór kwasu siarkowego(VI).

Zaznacz prawidłowe równanie reakcji w formie jonowej skróconej, jaka zaszła po zmieszaniu roztworów.

A. 2H+ + OH → H2O
B. 2K+ + SO42– → K2SO4
C. K2SO4 → 2K+ + SO42–
D. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
E. 2K+ + OH + 2H+ + SO42– → 2K+ + SO42– + 2H2O
 

 

E.
A.
C.
D.
B.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl