Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1913

Spośród podanych zapisów wybierz skrócony zapis jonowy reakcji zobojętniania.

Pb+2+2Cl-→PbCl2
NaBr → Na++Br-
H++OH-→H2O
NaOH + HCl → NaCl + H2O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.