Ilość pytań: 10/10
Pytanie 2405

Trzy elektrolizery wypełniono elektrolitami:
I. wodny roztwór chorku sodu
II. rozcieńczony kwas siarkowy(VI)
III. stopiony chlorek ołowiu(II)
Umieszczono w nich elektrody węglowe i przepuszczono prąd.

Zaznacz, w którym elektrolizerze wydzielił sie gaz na obu elektrodach. 
 

 

tylko II
I i II
tylko III
II i III
tylko I

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.