Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2094

Zaznacz prawidłowy wzór, z którego można wyliczyć masę (m) znając jej gęstość (d) i objętość (V).

m=d·V
m=d:V
m=V:d
m=V-d
m=d+V

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.