Ilość pytań: 9/9
Pytanie 152

Wykonano dwie kostki sześcienne o objętości 10cm3 każda. Jedna kostka była wykonana z glinu o gęstości 2,7g/cm3 a druga z cynku o gęstości 7,1g/cm3.

Zaznacz zdania prawdziwe.

Obie kostki mają taką samą objętość, ale różną masę.
Kostka z glinu ma masę mniejszą niż kostka z cynku.
Obie kostki mają taką samą objętość, ale różną gęstość.
Obie kostki mają tak samą masę, ale różną gęstość.
Kostka z glinu ma masę większą niż kostka z cynku

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.