Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2093

Gęstość lodu wynosi 0,9g/cm3 a gęstość benzyny 0,7g/cm3.

Bryłkę lodu o masie 5g wrzucono naczynia zawierajcego 1000 g benzyny.

Zaobserwowano, że bryłka lodu

pływa po powierzchni benzyny
opadła na dno naczynia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.