Ilość pytań: 9/9
Pytanie 152

Wykonano dwie kostki sześcienne o objętości 10cm3 każda. Jedna kostka była wykonana z glinu o gęstości 2,7g/cm3 a druga z cynku o gęstości 7,1g/cm3.

Zaznacz zdania prawdziwe.

Obie kostki mają taką samą objętość, ale różną gęstość.
Kostka z glinu ma masę większą niż kostka z cynku
Obie kostki mają tak samą masę, ale różną gęstość.
Obie kostki mają taką samą objętość, ale różną masę.
Kostka z glinu ma masę mniejszą niż kostka z cynku.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl