Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1573

Zaznacz właściwą gęstość substancji, jeśli jej masa równa się 20g a objętość 10cm3.

5 g/cm3
200 g/cm3
0,5 g/cm3
20 g/cm3
2 g/cm3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl