Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2093

Gęstość lodu wynosi 0,9g/cm3 a gęstość benzyny 0,7g/cm3.

Bryłkę lodu o masie 5g wrzucono naczynia zawierajcego 1000 g benzyny.

Zaobserwowano, że bryłka lodu

opadła na dno naczynia
pływa po powierzchni benzyny

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl