Ilość pytań: 9/9
Pytanie 592

W naczyniu umieszczono dwie nie mieszające się ciecze o gęstościach 1,3g/cm3 i 0,9g/cm3.
gestość testy gimnazjum

Zaznacz zdanie prawdziwe.

Ciecz A ma gęstość 0,9g/cm33 a ciecz B 1,3g/cm3.
Ciecz A ma gęstość 1,3g/cm33 a ciecz B 0,9g/cm3.
Nie da się tak określić gęstości obu cieczy.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.