Ilość pytań: 5/5
Pytanie 655

Z zasadami reagują

tlenki zasadowe
tlenki kwasowe
wszystkie tlenki niemetali
tlenki obojętne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl