Ilość pytań: 5/5
Pytanie 98

Przeprowadzono reakcję tlenku węgla(IV) z wodą wapienną.

Zaznacz prawidłowe obserwacje tego doświadczenia.

woda wapienna zmętniała
pojawiło się czerwone zabarwienie roztworu
nie nastąpiły żadne widoczne zmiany
wydzieliły się bąbelki bezbarwnego gazu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl