Ilość pytań: 5/5
Pytanie 962

Jeśli w reakcji otrzymywania soli substratami są KOH i N2O5 to produktami są

HNO3
H2O
K2O
H2
KNO3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl