Ilość pytań: 5/5
Pytanie 98

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
woda wapienna + CO2

Zaznacz prawidłowe obserwacje tego doświadczenia.

wydzieliły się bąbelki bezbarwnego gazu
nie nastąpiły żadne widoczne zmiany
woda wapienna zmętniała
wytrącił się czarny osad
pojawiło się czerwone zabarwienie roztworu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.