Ilość pytań: 5/5
Pytanie 962

Jeśli w reakcji otrzymywania soli substratami są KOH i N2O5 to produktami są

K2O
HNO3
KNO3
H2
H2O

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl