Ilość pytań: 5/5
Pytanie 1202

Zaznacz wzory substancji, które są uzupełnieniem równania reakcji wodorotlenku z odpowiednim tlenkiem.

................+ ...............→ CaSO4 + H2O

Ca(OH)2
SO3
CaO
H2SO4
SO2

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.