Ilość pytań: 14/14
Pytanie 2207

Alanina to aminokwas o wzorze H3C-CH(NH2)-COOH.

Aby zobojętnić roztwór alaniny należy użyć

wodorotlenku sodu lub kwasu solnego
wodorotlenku sodu
kwasu solnego

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.