Ilość pytań: 14/14
Pytanie 2212

Alanina (kwas 2-aminopropanowy) ma punkt izoelektryczny pI=6.

W roztworze o pH=3 alanina występuje głównie w postaci

kationu
cząsteczki obojętnej
rodnika
jonu obojnaczego
anionu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.