Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1266

Aby odróżnić aminokwasy zawierające pierścień aromatyczny od aminokwasów nie zawierających pierścienia do badanych próbek należy dodać

stężony kwas azotowy(V)
chlorek żelaza(III)
stężony kwas siarkowy(VI)
wodorotlenek sodu i siarczan(VI) miedzi(II)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.